Geografisch thema

Sociale huisvesting Steenmeersstraat

ID
16982
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16982

Beschrijving

De Steenmeersstraat in Pamel vormt een korte as vanaf het kruispunt met Molenveld, Gasthuisstraat en Poelbeekstraat. In laatst genoemde straat loopt ze na een scherpe hoek terug uit. Reeds in 1556 werd melding gemaakt van 'inden steene meerssche'.

Aan de knik in de straat bevindt zich een interessant, klein ensemble van tien sociale woningen gebouwd omstreeks 1924 door sociale huisvestingsmaatschappij Ieder zijn huisje. In de volksmond zogenaamd wijk Canada, genoemd naar een café dat voorheen in de straat was gevestigd en geflankeerd werd door vijf canadapopulieren. Het ensemble is gelegen in het groen en leunt aan bij de tuinwijkgedachte. Omwille van de beperkte schaal kon de groenaanleg en inplanting echter niet uitgewerkt worden en zijn er enkel private achtertuintjes aanwezig. De woningen zijn gegroepeerd tot één tweewoonst en twee vierwoonsten met een symmetrisch karakter, vormgegeven in een traditionalistische stijl met invloeden van de cottagestijl. Kenmerkend zijn het dynamisch dakenspel met doorlopende pannen schild- en zadeldaken, doorbroken door puntvormige dakvensters en gevelverhogingen, evenals het witgeschilderde baksteenparement op een gepikte plint. De toegangsdeuren zijn per twee gekoppeld onder een door de dakoverstek gevormde luifel, ondersteund door bakstenen consoles.

De woningen werden omstreeks 1980 gerenoveerd en voorzien van een bijbouw met garages. Architect W.J. Van Campenhout ontwierp de renovatieplannen, en was eveneens de ontwerper van de aanpalende sociale woonwijk, die omstreeks 1978 in opdracht van huisvestingsmaatschappij Providentia werd opgericht. De architectuur leunt heel sterk aan bij de woningen die architect Van Campenhout gelijktijdig ontwierp voor wijk De Vlieten in Meise. De opvallende daken van de woningen gaven aanleiding tot de volksnaam 'Smurfenland'.

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van onvoldoende erfgoedwaarde op Vlaams niveau.

  • LINDEMANS K. & VANSLAMBROUCK N. 2014-2015: Steenmeersstraat Pamel, onuitgegeven oefening, Universiteit Gent, opleiding kunstwetenschappen.

Bron     : -
Auteurs :  Verhelst, Julie
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sociale huisvesting Steenmeersstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/16982 (Geraadpleegd op )