Geografisch thema

Arbeidershuisvesting Werkmanssteeg

ID
16989
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16989

Beschrijving

De Werkmanssteeg vormt een 19de-eeuwse voorloper van sociale huisvesting. Deze lusvormige zijstraat van de Dietsesteenweg werd omstreeks 1867 bebouwd in opdracht van Eugène Vanden Bossche, directeur en beheerder van de nabijgelegen suikerfabriek ‘Vanden Bossche et Janssens’. De aanleg van de in twee rijen gekoppelde arbeiderswoningen, naar elkaar gericht met hun achtergevels, dient de sociale controle en economische efficiëntie. Ook hygiënische overwegingen bepaalden de locatie en inplanting. De twee huizenblokken lijnen een binnengebied af dat toegankelijk is aan de zijde van de steenweg via een getoogde doorgang in de afsluitingsmuur, geflankeerd door twee dubbelhuizen van drie traveeën en twee bouwlagen. De overige huizen zijn enkelhuizen van twee traveeën, waarvan de voorgevels toegankelijk zijn via smalle voetgangersstegen die aan de overzijde geflankeerd worden door langwerpige voortuinen.

Het karakter van de bakstenen huizenrijen in roodbruin metselwerk in kruisverband op een hardstenen plint, geleed door een bakstenen kordon ter hoogte van de lekdorpels van de bovenvensters en geopend door getoogde muuropeningen, is slechts gedeeltelijk bewaard ten gevolge van particuliere ingrepen. Verkrotting van een deel van de woningen omstreeks eind jaren tachtig, noopte de gemeente tot renovatie onder leiding van sociale huisvestingsmaatschappij Huisvesting Tienen, met hulp van de Bijzondere Kredieten Van Den Bossche. Enkele woningen die nog in beheer zijn van de maatschappij werden ingrijpend aangepast.

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van de zware aantasting van de erfgoedwaarde.

  • STEENWEGEN L. 1991: De Werkmanssteeg in Tienen. Analyse van een verkrotte arbeidersbuurt. Aanzetten tot herwaardering, onuitgegeven oefening Stedebouw en Ruimtelijke Ordening, Katholieke Universiteit Leuven.

Auteurs: Verhelst, Julie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Arbeidershuisvesting Werkmanssteeg [online], https://id.erfgoed.net/themas/16989 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.