Geografisch thema

Wijk Maria Dal

ID
16995
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16995

Beschrijving

Wijk gelegen ten zuiden van het Centrumpark en de dorpskern van Zaventem, begrensd door de J.B. Devlemincklaan, Konijnenstraat en Maria Dallaan. Pas na de Tweede Wereldoorlog, namelijk vanaf 1961, bebouwd met sociale woningen in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij 'Saventhem Extensions' (Zaventem-Uitbreiding), hoofdzakelijk naar ontwerp van architect Laurent Willox en uitgevoerd onder leiding van Algemene Ondernemingen Van Poppel (Mechelen). De wijk werd uitgebouwd in verschillende fases. In eerste instantie kwamen aan de J.B. Devlemincklaan en de hoek met de Konijnenstraat zes identieke rijen van vier eenheden tot stand volgens plannen van 1960. In de tweede helft van de jaren zestig werd in het binnengebied van de hoofdassen een kleinschalige wijk van 40, per vier of zes gekoppelde woningen uitgebouwd rond twee pleinvormige verbredingen van de evenwijdige, deels doodlopende assen Patrijzenlaan en Vinkenlaan. De Konijnenstraat werd omstreeks 1969 aangevuld met zes vierwoonsten, die qua vormgeving aansluiten bij woningen aan de Patrijzen- en Vinkenlaan, doch ontworpen waren door een andere architect (Lucien Engels). Uiteindelijk werd de wijk omstreeks 1969-1971 vervolledigd met drie appartementsgebouwen met samen zo’n 53 appartementen, gelegen aan de Fazantenlaan.

De gekoppelde eengezinswoningen zijn ofwel opgevat als compacte woningen van twee bouwlagen volgens twee types met twee of drie slaapkamers (Vinkenlaan en Patrijzenlaan), ofwel als bel-etagewoningen met garage en drie bouwlagen (J.B. Devlemincklaan en Konijnenstraat). De woningen vertonen een gelijkaardig materiaalgebruik, namelijk een skeletbouw in gewapend beton, gecombineerd met zichtbaar, wit geschilderd metselwerk of betonblokken. De vroegste bouwfase wijkt echter vormelijk af van de overige panden door het zadeldak, de aanwezigheid van balkons en de natuurstenen afwerking van de onderbouw. De andere woningen zijn sober vormgegeven als strakke volumes onder platte daken met uitkragende kroonlijst, geritmeerd en gestructureerd door in zichtbaar, donker metselwerk uitgevoerde geveldelen en uitkragende lisenen en zijgevels.

De uniformiteit en harmonie van de wijk is thans sterk verstoord door renovaties in opdracht van sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis, die thans nog dertig van de huurwoningen beheert. Deze woningen werden omstreeks 2011 voorzien van een opvallend voorzetparement, waarbij ook de kroonlijst van een bebording werd voorzien.

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van onvoldoende erfgoedwaarde op Vlaams niveau.

  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 260, Zaventem, Maria Dallaan.
  • Onroerend Erfgoed, Archief Inventaris sociale woningbouwpatrimonium (2011-2016), Sitenaam ZAVENTEM_MARIADAL_2600.
  • DE KOONING M. 1995: Lucien Engels, Mechelen.
  • S.N. 1973: Een bouwplaats van de N.M.H.: Vilvoorde, Wonen 58-59, 48-50.

Auteurs: Verhelst, Julie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Wijk Maria Dal [online], https://id.erfgoed.net/themas/16995 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.