Geografisch thema

Sociale woonwijk ‘t Gaverke

ID
16999
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16999

Beschrijving

Tussen 1956 en 1961 realiseerde de sociale huisvestingsmaatschappij Helpt Elkander een wijk ('t Gaverke) van 113 woningen aan de Azalealaan, Geraniumlaan, Pijkstraat en Tulpenlaan, naar ontwerp van architecten Maurice en Marc Bovyn en Karel Algoed. De inhuldiging door minister van Volksgezondheid en van het Gezin P. Meyers vond plaats 2 juli 1960 (zie gedenksteen). In 1967 werd deze wijk in het kader van krotopruiming aangevuld met 16 bejaardenwoningen aan de Azalealaan en de Tjollensstraat (Het Gaverhof), naar ontwerp van Karel Algoed.

De wijk werd bewust opgevat met een diversiteit inzake architecturale vormentaal, eigenaarschap (huur- en koopwoningen) en bewoners (gezinnen en bejaarden). Qua type sluiten de gezinswoningen aan bij de standaard naoorlogse sociale woningen in baksteentraditionalisme (twee tot zes gekoppelde woningen van twee bouwlagen en bakstenen lijstgevels onder pannen zadeldak). Qua comfort waren deze sociale woningen vrij vooruitstrevend door de aanwezigheid van een badkamer en bergingen die makkelijk tot garage konden omgebouwd worden. De bejaardenwoningen zijn voor het merendeel ingeplant rond een groenzone (hof) en hebben een meer traditionele vormgeving: wit beschilderde baksteenbouw op onbeschilderde bruine plint met puntgevels , onder zadeldaken met dakvensters. Eén van de huisjes bevat een herdenkingssteen: "OP 27 NOVEMBER 1965 WERD "GAVERHOFS"/ LAATSTE KROTWONING GESLOOPT DOOR IR. J./ SPRUYT DIRECTEUR-GENERAAL DER N.M.H./ EN DE "MEI" GEZET OP DE BEJAARDEN-/ HUISJES DOOR SENATOR M. COUCKE".

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van onvoldoende erfgoedwaarde op Vlaams niveau.

  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 3410, Waregem, Gaverke.
  • COOREVITS S., DE CLERCQ E. 2007: Van tuinwijk tot hoogbouw. Woonwijken in Waregem, 1922-1977, Waregem, 58-60.

Auteurs: Vandeweghe, Evert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Sociale woonwijk ‘t Gaverke [online], https://id.erfgoed.net/themas/16999 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.