Geografisch thema

Sociale woonwijk Nieuwe Stad

ID
17008
URI
https://id.erfgoed.net/themas/17008

Beschrijving

In 1975 realiseerden de sociale huisvestingsmaatschappijen De Gelukkige Haard en De Oostendse Haard samen 201 appartementen aan het Cardynplein en de Guldensporenlaan, naar ontwerp van Jean Devos en August Duchateau. De officiële naam van het project is Nieuwe Stad (tevens de naam van de aannemer van dit project) maar in de volksmond werd het project al snel gekend als "De Apenplaneet", een naam die zou verwijzen naar het bevreemdend karakter van deze hoogbouwwijk. Tussen 1995 en 2005 werd de wijk uitgebreid met een 250-tal sociale appartementen en een 100-tal sociale woningen.

Nieuwe Stad is een late toepassing van hoogbouw in het groen. De bouwfase van 1975 bestond uit drie hoogbouwvolumes met oost-west georiënteerde appartementen. De meest zuidelijke hoogbouw heeft een dwarse laagbouwvleugel, de overige twee vertonen enige afwisseling door de opsplitsing in respectievelijk twee en drie delen, met een licht verschillende hoogte en inplanting. De afwisselende betonnen balustrades en vrijstaande inkomluifels zorgen voor reliëf en decoratie in de gevels.

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van onvoldoende erfgoedwaarde op Vlaams niveau.

  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 3315, Oostende Stuiverstraat.
  • DE MEULDER B., DE DECKER P., VAN HERCK K., RYCKEWAERT M. & VANSTEELANT H. 1999: Over de plaats van de volkswoningbouw in de Vlaamse ruimte, in: Huiszoeking. Een kijkboek sociale woningbouw, Brussel, 45 & 48.
  • DEVRIENDT L. 1986: Sociale woningbouw te Oostende, onuitgegeven verhandeling Universiteit Gent , Burgerlijk ingenieur architect, 284-291.
  • S.N. s.d. (2001): De Gelukkige Haard : Vijftig Jaar, Oostende, 20-22.
  • VERCAUTEREN A. 1994: De geschiedenis van de sociale huisvesting: overzicht van de toestand te Oostende, onuitgegeven licentiaatsverhandeling Vrije Universiteit Brussel, 68.

Bron     : -
Auteurs :  Vandeweghe, Evert
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sociale woonwijk Nieuwe Stad [online] https://id.erfgoed.net/themas/17008 (Geraadpleegd op )