Geografisch thema

Rusthof Ter Berken

ID: 17010   URI: https://id.erfgoed.net/themas/17010

Beschrijving

In 1959-1960 realiseerde de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dorp 26 bejaardenwoningen (Rusthof Ter Berken) in de gelijknamige straat, ten oosten van haar interbellumwijk Tuinwijk Ons Dorp. Ontwerper was de Menense architect Charles Boghemans, aannemer Arthur Vandekerckhove uit Kuurne.

Rusthof Ter Berken is een typisch hof met drie groepen aaneengesloten laagbouw woningen, in U-vorm geschikt rond een ruime groenzone. De architectuur is neotraditioneel met bewaarde pittoreske accenten zoals de combinatie van de witgeschilderde baksteen en breuksteen, de vensterluiken en het gesmeed traliewerk voor de raampjes. De groenaanleg is niet oorspronkelijk.

Deze wijk gebouw werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van onvoldoende erfgoedwaarde op Vlaams niveau.

  • Menen, Stadsarchief, Modern Archief, X C33: Bouwen van 20 Nieuwe Huisjes. Volkslaan. 1955, (1955).
  • Menen, Stadsarchief, Modern Archief, XV C53 : Notulen Gemeenteraad, (1955).
  • Menen, Stadsarchief, Modern Archief, XIII G35: S.M. Ons Dorp, (n.d.).
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 3280, Menen, Volkslaan.
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Fotoarchief, map 16, nr. 3207.
  • S.N. 1997: Monografie├źn erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid '45-'95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 124.

Bron     : -
Auteurs :  Vandeweghe, Evert
Datum  : 2016


Relaties