Geografisch thema

Sociale woonwijk Zitteblokveld

ID
17030
URI
https://id.erfgoed.net/themas/17030

Beschrijving

Sociale woonwijk met in totaal 102 woongelegenheden, in de jaren 1970 als nieuwe woonkern opgericht door de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswoningbouw. De wijk werd ontworpen door Dimensie 3 – Atelier voor Architektuur en Ruimtelijke Ordening.

Bouwgeschiedenis en context

De wijk Zittblokveld is gelegen ten oosten van de dorpskern van Herent. In 1972 diende Volkswoningbouw een eerste bouwaanvraag in voor een nieuwe woonkern met 114 woongelegenheden (waarvan 50 gezinswoningen en 64 appartementen), ontworpen door architect Christiaan Broekaert. Na afkeuring van dit plan diende de maatschappij een tweede aanvraag in voor een woonkern ontworpen door Dimensie 3, met 53 eengezinswoningen (koopwoningen) en 49 appartementen. Dimensie 3 werd in 1965 opgericht door Simon Deneef, Christiaan Broekaert, Emiel van Looven en Frans M. Vierin. Dimensie 3 realiseerde zowel in de Vlaamse Rand als in de regio rond Leuven een serie van wijken met een vernieuwende stedenbouwkundige aanleg. Zitteblokveld (1972-1977) was de eerste wijk die het architectenbureau realiseerde voor de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswoningbouw van Herent. Een paar jaar later volgde 's-Herenwegveld (1975-1980).

In 1972 werd de aanvraag goedgekeurd. De werken namen een aanvang in 1973 en werden voltooid in 1977. Omstreeks 2013 werden de appartementen en woningen volledig gerenoveerd door architect Jan Maenhout. Daarbij ging de erfgoedwaarde van de wijk grotendeels verloren.

Beschrijving

De wijk Zitteblokveld is een voorbeeld van een compacte middelgrote laagbouwwijk opgebouwd uit een combinatie van woningtypes, gaande van studio’s en appartementen met 2 of 3 slaapkamers, tot eengezinswoningen met 3 slaapkamers.

De woningen zijn ingeplant rond twee pijpenkoppen en een centrale collectieve groenzone. Het centrale gedeelte van de wijk bestaat uit laagbouwappartementen aangelegd rond een centraal groen plein. Op de gelijkvloerse verdieping bevinden zich langs de straatzijde garages, langs het centrale hof studio’s. Aan de buitenzijde van de wijk werden korte rijen met beletagewoningen ingeplant, met vooruitgeschoven garage.

Door opdeling en geleding van volumes behoudt de wijk een kleinschalig karakter, typisch voor de wijken uit de jaren 1970. De woningen en appartementen hadden oorspronkelijk een uitgesproken brutalistische vormgeving, met metselwerk gecombineerd met doorlopende lateien en dakranden in zichtbeton. Appartementen en eengezinswoningen werden gekenmerkt door een zorgvuldige gevelcompositie met doorlopende bandramen afgewisseld met verticale raamstroken (met panelen in zichtbeton). De materialiteit van de wijk ging met de renovatie haast volledig verloren, de inplanting van de volumes werd behouden.

  • Gemeentearchief Herent, dienst stedenbouw, dossier H/1972/10.
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 2351, Herent, Wijk Zitteblokveld.
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Patrimoniumdatabank.

Auteurs :  Van Herck, Karina
Datum  : 2016


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sociale woonwijk Zitteblokveld [online] https://id.erfgoed.net/themas/17030 (Geraadpleegd op 14-04-2021)