Geografisch thema

Tuinwijk Ontvoogdingstraat

ID
17127
URI
https://id.erfgoed.net/themas/17127

Beschrijving

Typische kleinschalige tuinwijk uit begin jaren 1950 gelegen tussen de Koning Albertlaan en de Platte-Lostraat in Kessel-Lo (Leuven). 55 woningen gebouwd door de SHM Heuvelhof, met modernistisch schoolgebouw en directeurswoning. Stratenaanleg, woningen en school werden ontworpen door Victor Bourgeois, die op dat ogenblik stedenbouwkundige van de gemeente Kessel-Lo was.

Bouwgeschiedenis en context

De wijk maakt deel uit van één van de plannen van aanleg die Victor Bourgeois als stedenbouwkundige van de gemeente Kessel-Lo opstelde (BPA Koning Albertlaan en omgeving) en omvat de aanleg van twee nieuwe straten met 55 woningen en een schoolgebouw (vandaag school De Regenboog). De woningen werden opgeleverd in 1951. Het ontwerp voor de school werd opgemaakt in 1949 en voltooid rond 1953, met een latere uitbreiding (L-vleugel) in 1952. De school was bedoeld om tegemoet te komen aan het tekort aan onderwijsvoorzieningen in de ruimere omgeving.

Beschrijving

De wijk is opgebouwd uit 55 woningen in halfopen bebouwing (korte rijen van 2 tot 5 woningen) verhoogd gelegen tegenover het straatniveau. Typisch voor het tuinwijkkarakter is het geknikt stratentracé (Ontvoogdingstraat), verspringende rooilijnen, de aanleg van kleine pleinen en doorlopende groenstroken voor de woningen. Waar de woningen typewoningen zijn in een eerder traditionele stijl werd de school (Schoolstraat nummer 2) vormgegeven in een uitgesproken modernistische vormentaal, oorspronkelijk met sculpturen van Oscar Jespers. Rond 1953 werd aan de Ontvoogdingstraat (nummer 10A) door L. Hublé, die directeur van de werken was, een woning voor het schoolhoofd gebouwd eveneens in traditionele stijl.

De oorspronkelijke homogeniteit van de woningen is grotendeels verloren gegaan. De huidige status van het schoolgebouw is niet gekend.

  • Onroerend Erfgoed, Archief Inventaris sociale woningbouwpatrimonium (2011-2016), Sitenaam KESSEL_LO_SCHOOLSTRAAT_PLATTE_LOSTRAAT_2420.
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Patrimoniumdatabank.
  • FLOUQUET P. L. , 1952: Victor Bourgeois, Architectures 1922-1952, Brussel.
  • VAN DEN BERGHE A. 1995: De rol van Victor Bourgeois in de urbanisatie van de gemeente Kessel-Lo van 1938 tot 1962, onuitgegeven masterproef, K.U. Leuven, Kunstwetenschappen, 60, 77-80.

Auteurs: Van Herck, Karina
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Tuinwijk Ontvoogdingstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/17127 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Leuven

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.