Geografisch thema

Sollenberg

ID
17136
URI
https://id.erfgoed.net/themas/17136

Beschrijving

Straat doorheen het gelijknamige gehucht, genoemd naar de hier gelegen zandheuvel Sollenberg op de grens van Huizingen en Lot. Het gehucht, gelegen ten noorden van Huizingen en ten oosten van Lot, is ontstaan op de kruising van de Heerbaan Brussel-Helchin met de weg naar Alsemberg. Sollemberg is de aloude naam die reeds in akten uit de 14de eeuw voorkomt. Zowel op de Ferrariskaart (1771-1776) als de Atlas der buurtwegen (1841) wordt het gehucht Sollemberg genoemd. Op de Vandermaelenkaart (1846) staat voor de eerste keer Sollenberg. Er zou een hof met wip geweest zijn zodat de Sollemberg reeds eeuwenlang als plaats van vertier bekend was.

De heuveltop wordt bekroond door villa ‘La Sollemberg’ op nummer 48, opgetrokken voor leraar Jan Debusscher-Van Isterdael in het begin van de 20ste eeuw. Het is een L-vormig bakstenen buitenhuis van twee verdiepingen onder een leien zadeldak met in de oksel een traptoren onder een tentdak. De gevels zijn gedecoreerd met geel geglazuurde gevelbanden. Lager in de vallei liggen hoeves en industriële panden als een watermolen en een brouwerij.

Op huisnummer 3, een hoeve met losse bestanddelen uit verschillende periodes. Op de Ferrariskaart van 1771-78 staat er al een (hoeve?)complex met twee parallelle vleugels ingetekend. De woonvleugel aan de straat dateert zeker van voor 1830. Vanaf de 19de eeuw schijnt de hoeve stelselmatig te worden uitgebreid met onder andere het, op de gevel gedateerde, karrenhuis van 1871. De hoeve was in de hele 19de eeuw in bezit van de familie Cammaert.

Voor 1875 werd op de heuvelflank de brouwerij ‘Cammaert’ opgericht (huisnummer 7-15). De kadastrale registratie van 1862 vermeldt een nieuw huis met boomgaard in eigendom van Cammaert Joannes (landbouwer, rechter deel aan de straat). Mogelijk brouwden hij en zijn vrouw Barbara Lievens er reeds bier. Het achterin gelegen pand uit 1864 is vermoedelijk die eerste brouwerij. Door vererving werd het goed in 1875 eigendom van Carolus Mertens-Cammaert die als herbergier geregistreerd staat. Hij bouwde in 1876 het eerste biermagazijn (linker deel aan de straat). In 1889 trok Joannes-Baptista Wynants-Cammaert een nieuwe woning op (nummer 15) waarna hij in 1895 de oude woning ombouwde tot brouwerij. Zijn dochter Anna Maria, huwd met Martinus Josephus Eylenbosch die de activiteit voortzette. Na zijn overlijden in 1922 zetten zijn zonen Jan-Baptist en Georges de activiteit voort. Jan-Baptist stierf in 1948 en zijn twee zonen namen het bedrijf over. De brouwerij stopte met brouwen in 1965. Het complex werd omgevormd tot woonerf door architect S. Winderickx in 2006-2008. Het brouwerijcomplex bestaat uit drie aaneensluitende industriële gebouwen en rechts ervan het vrijstaande woonhuis. In de centrale gevel werden door middel van uitspringende baksteen de jaartallen 1876, 1926 en 2008 gemetseld. Achterin een vierde industrieel volume door een passerelle verbonden met het hoofdgebouw.

 • Gemeentearchief Beersel, bouwdossiers B106/06 (nummers 7-15), 113/87 (nummer 48).
 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Beersel, afdeling IV (Huizingen), 1862/1, 1865/5, 1875/2, 1877/2, 1900/2 en 1910/4 (brouwerij ‘Eylenbosch’), 1889/3 (nummer 15), 1842/2, 1867/7 en 1871/6 (nummer 3).
 • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijk bibliotheek van België, uitgegeven in 1770 – 1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
 • BAL A. 1979: Huizingen Toponymische studie, Brussel.
 • DEBRAEKELEER W., DEBUSSCHER G., DESMEDT M., MEURISSE R., NEVENS M., WALSCHOT L. & WINDERICKX E. 2013: Brouwerijen en bierstekerijen in Beersel, Beersel, 36.
 • HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP 2009: Bekende en minder bekende personen die in Beersel door een straatnaam herinnerd worden, En het dorp zal duren ... 11.42, 6-59.
 • S.N. 1989, Hallensia, 11.3, 4-5.

Auteurs: Mertens, Joeri
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve Vandienant

 • Omvat
  Sint-Apoloniakapel

 • Is deel van
  Huizingen

 • Is deel van
  Lot


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sollenberg [online], https://id.erfgoed.net/themas/17136 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.