Geografisch thema

Kerkstraat

ID: 17174   URI: https://id.erfgoed.net/themas/17174

Beschrijving

Aloude hoofdstraat van Dworp, op de zuidoever van de Molenbeek, zie Ferrariskaart van 1770-1778. De straat vertrekt ten zuidwesten van het Kasteel Gravenhof en loopt in zuidoostelijke richting tot aan de Esselbeek. Ter hoogte van het kerkkoor vormt de straat een plein.

De straat kenmerkt zich door een heterogene bebouwing voornamelijk uit de 20ste eeuw met zowel vooroorlogse dorpswoningen met beperkte decoratie (nummers 118-120) als burgerhuizen (nummer 92), gepleisterde rijwoningen uit het interbellum (nummer 78), 19de-eeuwse handelsgebouwen zoals de brouwerij Wastiau-Hanssens (nummer 67-71) en diverse kleine hoeves uit de tweede helft van de 19de eeuw en vroege 20ste eeuw (nummer 190 en 204, nummer 48 mogelijk met oudere kern). Verscholen in een omringende tuin ligt een modernistische villa (nummer 157) uit het begin van de jaren 1930. De nu witgeschilderde baksteenbouw met in- en uitspringende volumes bestond in oorsprong uit zichtbare baksteen, druiplijsten met zwarte tegels die doorliepen over de gevels en een deels gepleisterde bovenverdieping.

 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Beersel, afdeling IV (Huizingen), 1924/35 (nummer 78), 1902/48 (nummer 92), 1892/29 en 1902/48 (nummers 96-98), 1913/36 (nummers 118-120), 1935/22 (nummer 157), 1876/22 (nummer 190), 1874/13 en 1882/22 (nummer 204).
 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770–1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.

Bron     : -
Auteurs :  Mertens, Joeri
Datum  : 2017


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Café Gildenhuis

 • Omvat
  Interbellumwoning

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Gorik

 • Is deel van
  Dworp