Geografisch thema

Aarschotstraat

ID: 17196   URI: https://id.erfgoed.net/themas/17196

Beschrijving

Korte, aan het einde geknikte straat van de Mechelsesteenweg naar de Molenstraat. Aangelegd in de late jaren 1840 en oorspronkelijk Vredestraat genoemd. De huidige benaming dateert van 1919, en herdenkt één van de tijdens de Eerste Wereldoorlog zwaarst getroffen steden in België, Aarschot. Het tracé wordt aan de pare zijde halverwege onderbroken door de Aarschotsteeg, oorspronkelijk Vredesteeg genoemd.

De eerste bouwaanvragen werden ingediend in 1848, en het gros van de oorspronkelijke bebouwing kwam tot stand tijdens het derde kwart van de 19de eeuw. Hiervan zijn nog slechts schaarse restanten bewaard, veelal sterk verbouwd. Tot de meest gave voorbeelden van doorsnee neoclassicistische bebouwing behoort het nummer 19. Rijtje van vijf gekoppelde arbeiderswoningen van twee bouwlagen en elk twee traveeën in de Aarschotsteeg nummers 11-15. Nieuwbouwcomplexen op de hoeken met de Mechelsesteenweg.


Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2016


Relaties