Geografisch thema

Krekelendries

ID
17208
URI
https://id.erfgoed.net/themas/17208

Beschrijving

De Krekelendries zou op basis van de naamgeving teruggaan op een dries, opgenomen in het urbanisatieplan van 1252. Heden een straat vertrekkend vanaf de Markt ten oosten en ten westen uitlopend in een pleinvormige verbreding met centraal een plantsoen met oorlogsmonument ter ere van de slachtoffers van de wereldoorlogen.

Aan het plein stond rond 1800 de brouwerij en stokerij van pachter Judocus Van Overstraeten. Later groeide hieruit de brouwerij Van Hamme, opgericht in 1855 en vanaf 1876 brouwerij Stuckens, die tot circa 1930 in werking bleef. Nadien omgevormd tot woningen die omstreeks de jaren 1960 werden gekocht door Fred George en gesloopt werden omstreeks 1993. De brouwerij bevond zich tussen de huidige nummers 8 en 14.

Het straatbeeld is heden herleid tot een heterogene en vrij eenvoudige bebouwing. De notariswoning nummer 9 resteert als voornaamste voorbeeld van de voormalige 19de-eeuwse bebouwing. Vermeldenswaardig is eveneens nummer 3, voorzien van een neoclassicistische bepleistering op de bovenverdieping met rechthoekige vensters in een geriemde omlijsting met sluitsteen en afgelijnd met een fries. Deze woning is kadastraal geregistreerd in 1894 als een volledige heropbouw onder koopman Edward Savoir-Callebout. Nadien werd het pand bewoond door handelaars in kledij, maar sinds eind jaren 1980 werd het omgevormd tot restaurant, met een sterk gewijzigde begane grond als gevolg.

Aan de Krekelendries bouwde Alfred George tijdens het interbellum de opvallende Fordgarage.

 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Merchtem, afdeling II (Merchtem), 1894/16.
 • ASSELMAN R. e.a. 1996: Merchtem ons dorp, deel I. Bloemlezing. Een reeks bijdragen tot de geschiedenis van Merchtem, Merchtem, 87-94.
 • Informatie op straatnaambord (25 augustus 2015).

Bron     : -
Auteurs :  Verhelst, Julie
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Fordgarage

 • Omvat
  Notariswoning

 • Omvat
  Oorlogsmonument

 • Is deel van
  Merchtem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Krekelendries [online] https://id.erfgoed.net/themas/17208 (Geraadpleegd op )