Geografisch thema

Stockmansstraat

ID: 17229   URI: https://id.erfgoed.net/themas/17229

Beschrijving

Korte straat met rechtlijnig tracé tussen de Britselei en de Justitiestraat, samen met de Leien aangelegd op de voormalige krijgsgronden en geopend in 1868. De naam verwijst naar de rechtsgeleerde Pieter Stockmans (Antwerpen, 1608-1671), raadsheer bij het Hof van Brabant, geheimraad, zegel- en charterbewaarder van het hertogdom Brabant.

De westzijde wordt volledig ingenomen door de oostelijke zijgevel van het Gerechtshof. Van de oorspronkelijke bebouwing aan de oostzijde, opgetrokken tussen 1871 en 1876 is slechts één pand gaaf bewaard.


Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2017


Relaties