Geografisch thema

Bogaerdstraat

ID: 17234   URI: https://id.erfgoed.net/themas/17234

Beschrijving

De Bogaerdstraat vormt heden een relatief korte verbindingsstraat tussen de Varkensmarkt ten noorden en de Mieregemstraat in haar verlengde ten zuiden. Naar verluidt rond 1450 Bogairstraete en nadien Bogaertstrate genoemd, naar de Kerkeboomgaard alwaar ze startte en vervolgens doorloopt in de toenmalige Puerstraete (huidige Stoofstraat) in de richting van Mieregem en Brussel.

Langs de straat bevinden zich de voormalige brouwerijgebouwen van Cap-Ale (nummers 7, 27), zie vermelding bovenaan de achterin gelegen, bewaarde mouttoren. De brouwerij ging van start omstreeks 1835 als brouwerij Van Capellen. In 1865 registreerde het kadaster een belangrijke uitbreiding van de brouwerijgebouwen tot een uitgestrekt complex rond achterliggende binnenplaatsen. De brouwerij werd gedeeltelijk herbouwd omstreeks 1893 en meerdere malen uitgebreid tijdens het interbellum en na de Tweede Wereldoorlog. Vanaf de jaren twintig werd onder meer de Cap-pils gebrouwen, zogenaamd naar de achternaam van Adolf en Charles Van Capellen. Tijdens de jaren 1940 werd het bier Cap-Ale gelanceerd en werd de pvba Brouwerij Van Cappellen en De Pauw gesticht. In 1958 lanceerde de brouwerij nog Extra Cap, en kende ze een hoogtepunt in haar productie. De oudste kern van de bebouwing is heden nog zichtbaar in het woonhuis nummer 27 (zie achtergevel, dak en achterhuis), dat werd verbouwd tot zijn huidige vorm omstreeks 1957 en voorzien werd van een open doorgang naar de achterliggende brouwerij. Het aanpalende café Brouwershuis (nummer 7) kwam rond hetzelfde moment tot stand op de plaats van het pakhuis van de brouwerij. De brouwerij stopte in 1970. Tot 1986 bleven de gebouwen in gebruik voor bierhandel en wijnverkoop. Nadien werden ze omgevormd tot woongelegenheden in de mouttoren en een schietstand. De fabrieksschoorsteen werd gesloopt.

Verder, op nummer 33, staat de woning van brouwer Adolf Van Capellen en zijn gezin. Het statige burgerhuis van twee bouwlagen is kadastraal geregistreerd in 1928 op naam van zijn echtgenote Suzanna De Pauw. De verzorgde bakstenen voorgevel wordt verlevendigd door elementen in blauwe hardsteen en beschilderde en bepleisterde gevelvlakken en horizontale banden. De dynamiek van de gevelopbouw wordt bekomen door verspringingen van het gevelvlak, namelijk risalieten, een loggia en erker. Ter hoogte van het cirkelvormig benedenvenster van de linkertravee werd de gevel echter aangepast (voorheen een poort).

 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Merchtem, afdeling II (Merchtem), 1865/51, 1894/13, 1904/27, 1920/32, 1933/33, 1934/34 en 1953/72 (nummers 7-27), 1928/21 (nummer 33).
 • ASSELMAN R. e.a. 1996: Merchtem ons dorp, deel I. Bloemlezing. Een reeks bijdragen tot de geschiedenis van Merchtem, Merchtem, 134-136.
 • ASSELMAN R. 1997: Merchtem ons dorp, deel II. Bloemlezing. Een reeks bijdragen tot de geschiedenis van Merchtem, Merchtem, 35-42.
 • BIESEMANS F. 2001: Merchtemse wegen en straten, een beknopte historiek, Merchtem, 37.

Bron     : -
Auteurs :  Verhelst, Julie
Datum  : 2017


Relaties

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Winkel

 • Is deel van
  Merchtem