Geografisch thema

Teirlinckstraat

ID: 17269   URI: https://id.erfgoed.net/themas/17269

Beschrijving

Straatbenaming verwijzend naar de in Zegelsem geboren letter- en volkskundige I. Teirlinck en naar diens zoon auteur H. Teirlinck.

Vroeger Kerkstraat geheten, leidt in het verlengde van Leierwaarde vanaf de Oudenaardsestraat omhoog voorbij het kerkkoor en verder noordwaarts. In 1998-1999 breder geherkasseid; deze werken evenals de verdwijning van aan de straat palende oude bebouwing, zoals tegenover Holweg, hebben het uitzicht sterk veranderd. Het beeld wordt thans nog sterker gedomineerd door de hoog gelegen Sint-Ursmaruskerk.

Ten zuiden naast de dorpskerk gelegen voormalig gemeentehuis, thans buurthuis. Bouwjaar 1955 in gevelsteentje boven plint rechts van de verdiepte voordeur. Volgens gedenksteen in de gang naar ontwerp van architect J. Dhaeyer (Schorisse) en ingehuldigd op 19.05.1957. Alleenstaande achterin gelegen bakstenen laagbouw onder pannen schilddak, met het voorkomen van een bescheiden villa en gering officieel karakter.

 • DEVOS P., De gemeentehuizen van Oost-Vlaanderen, Inventaris van het kunstpatrimonium van Oost-Vlaanderen, Gent, 1982, p. 199-201.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  DuchĂȘne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1999


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Gemeentehuis van Zegelsem

 • Omvat
  Hoeve met wagenmakerij

 • Omvat
  Kasseiweg Teirlinckstraat

 • Omvat
  Klooster en schoolgebouw

 • Is deel van
  Zegelsem