Inhoudelijk thema

Romeinse wegen

ID
17291
URI
https://id.erfgoed.net/themas/17291

Beschrijving

De interesse voor het Romeinse wegennet in onze gewesten gaat al terug tot in de 19de eeuw (zie overzicht in Sevenants et al. 2021), waarbij vooral aan de hand van literaire, cartografische, en bijvoorbeeld toponiemen werd getracht delen van het Romeinse wegennet te herkennen. Via archeologische bronnen waren destijds maar een handvol locaties gekend in Vlaanderen waar stukken Romeinse weg werden aangetroffen.

Prof. Jozef Mertens bracht hierin verandering, met een systematisch onderzoek naar het Romeinse wegennet, waar hij o.a. gebruik maakte van luchtfoto's. Hieruit volgden diverse evaluerende onderzoeken en opgravingen, die eveneens resulteerden in een aantal overzichtspublicaties (bijv. Mertens 1957, 1987). 

In de periode na Mertens werden nog onderzoeken uitgevoerd naar het Romeins wegennet in Vlaanderen, echter steeds op een regionaal of lokaal niveau. Nieuwe inzichten werden vooral verkregen door onderzoeken in het kader van preventief archeologisch onderzoek (cf. overzicht en synthese in Sevenants et al. 2021), en door gebruik van nieuwe technieken als GIS en laseraltimetrie. Een uitgebreid overzicht en synthese van de de Romeinse weg tussen Tienen en Maastricht werd gepubliceerd door R. Nouwen (2021). 

  • MERTENS 1957: Les routes romaines en Belgique, in Archaeologia Belgica, 33, 1957.
  • MERTENS 1987: De weg Boulogne-Keulen op Belgisch grondgebied, in STUART & DE GROOTH 1987,16-31.
  • NOUWEN R. 2021: De Romeinse Heerbaan. De oudste weg door door de lage landen, Gorredijk.
  • SEVENANTS W., BOUDRY T. & DONDEYNE S. 2021: Het Romeins wegennet in Vlaanderen. Een evaluatie op basis van archeologische wegvindplaatsen, SYNTAR 006, Brussel.

Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  :
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Vroenhoven (Riemst)
Tussen de Burgemeester Marreslaan in Lafelt-Vlijtingen en het Albertkanaal in Vroenhoven loopt over een afstand van 1200 m een wegtracé dat vermoedelijk teruggaat tot de Romeinse periode. De weg is grotendeels onverhard en liep oorspronkelijk door tot in Maastricht.

Bekijk gerelateerde waarnemingen

Lauw (Tongeren)


Lauw (Tongeren)


Henisstraat, Raperiestraat (Tongeren)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Romeinse wegen [online], https://id.erfgoed.net/themas/17291 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.