Geografisch thema

Drie Eikenstraat

ID: 1737   URI: https://id.erfgoed.net/themas/1737

Beschrijving

Eén van de oudste straten van Edegem. Loopt vanaf de Sint-Antoniuskerk in westelijke richting naar de Doornstraat, waarbij de Prins Boudewijnlaan en de autosnelweg E-19 gekruist worden. Eertijds "Molenwegstraat" genaamd naar een reeds in de 14de eeuw bestaande windmolen. In 1732 vervangen door een houten standaardmolen "Den Pelgrim" verdwenen in 1914.

Op de plaats waar nu de opslagplaats van Grand Bazar werd opgericht (tussen Prins Boudewijnlaan en autosnelweg E-19) bevond zich het domeinhof van de "villa Diezegem" dat zich uitstrekte over Mortsel en Edegem. Voor eerst vermeld in 868 als eigendom van de abdij van Lobbes, uitbouw van de Frankische exploitatie "(T) Eyseghem" uit de 4de of 5de eeuw (gaf benaming aan gehucht Tysegem, later Edegemse hoek). Er kwam waarschijnlijk een domeinkerkje tot stand in de 9de eeuw. Na de invallen van de Noormannen hebben de Van Buyseghems zich in de 10de of 11de eeuw als voogden meester gemaakt van het domeinhof en het omgevormd tot motte. Dit was een vijfhoekige motte met centrale vluchtheuvel, zonder voorhof met omwalling dit is een kunstmatige ophoging met palissaden, hout, hagen en vlechtwerk en enkele houten gebouwen binnenin. In de 13de eeuw ontstond hieruit bij verdeling van de eigendommen van Jan van Buyseghem het "Hof Ter Linden" dat echter het oude "Ter Borcht" in belang zal overtreffen. In de 15de eeuw werd de motte landbouwgrond en enkel de voormalige Ter Borchthoeve die naast de motte lag bleef bewaard. Gronden verkaveld in 1953-1958 waarbij de hoeve gesloopt werd in 1955. Uit de hofgracht kwamen massa's scherven te voorschijn, te dateren in de 13de tot de 16de eeuw en in de 17de eeuw.

In 1850 was de straat enkel tot aan de molen gekasseid. Doorgetrokken kort na 1881 zodat vanaf 1887 heel wat bouwaanvragen binnenkwamen. Circa 1900 werd in Edegemse Hoek de straat verlegd van de zuid- naar de noordzijde van de "Hazeschranshoeve", en doorgetrokken tot de Doornstraat. Gedeelte tot aan de Prins Boudewijnlaan verbreed in 1968.

In dorpskern ten noorden van de straat het uitgestrekte domein "Hof ter Linden" en ten zuiden, tegen de kerk, lintbebouwing met burgerhuizen van één of twee bouwlagen, uit de 19de eeuw of het eerste kwart van de 20ste eeuw; eveneens enkele alleenstaande woningen. Naar Prins Boudewijnlaan toe lintbebouwing tot twee bouwlagen vanaf circa 1920, waartussen groot aantal alleenstaande woningen en enkele appartementsgebouwen uit het derde kwart van de 20ste eeuw.

Tussen Prins Boudewijnlaan en autosnelweg E-19, gegroepeerde of alleenstaande ééngezinswoningen van twee bouwlagen uit het derde kwart van de 20ste eeuw, en de magazijnen van Grand Bazar.

Verder gekasseide weg doorheen landbouwgebied met tuinbouw, afgepaald en omgracht weiland en enkele hoeven waaronder de zogenaamde "Hazeschranshoeve" (nummers 628-630). Ertegenover uitgestrekte universitaire complexen van UIA van 1970-1982 naar ontwerp van P. Storme J. Van Ranst en Van Grimbergen.


Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.
Auteurs :  Wylleman, Linda
Datum  : 1985


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis, gedateerd 1909

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Hazeschranshoeven

 • Omvat
  Hoekhuis met houten winkelpui

 • Omvat
  Hoeve in U-vorm

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve ten Bosse

 • Omvat
  Kasteel met park Hof ter Linden

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Antonius de Eremijt

 • Omvat
  Twee dorpswoningen

 • Omvat
  Villa naar ontwerp van Paul Smekens

 • Omvat
  Zomerlindendreef Hof ter Linden

 • Is deel van
  Edegem