Geografisch thema

Gemeenteplein

ID
1891
URI
https://id.erfgoed.net/themas/1891

Beschrijving

Verbreed straatgedeelte gelegen in hoek gevormd door Antwerpse- en Mechelsesteenweg en waarbij de Molenstraat zich vervoegt. Oostzijde gedomineerd door de Sint-Martinuskerk waarnaast het gemeentehuis.

Verder recente lintbebouwing waaronder schoolgebouw van drie bouwlagen aan westzijde. Gemeentepark aan noordzijde. Hier stonden eertijds het zogenaamd "Smidshof" en "Rode schild". In de 19de eeuw verkaveld, waardoor het zogenaamd "Hof Tinchant" ontstond. Sedert 1927-23 vormt het domein van laatst genoemde het gemeentepark waarin een Romeinse put werd geplaatst. Romeinse put uit de 3de of 4de eeuw, ontdekt bij hoeve Erfling aan Albertlei, ten noorden van de gemeente; in 1950 overdekt met putknip en ophaalwin naar Romeins model. Huidige benaming van het plein officieel sinds 1892.

Een eerste nederzetting vormde zich aan de kromming van huidige Antwerpse- en Mechelsesteenweg en werd verder begrensd door huidige Magdalenastrant en Sint-Jansplein. Het dorpscentrum was in handen van de Berthoutfamilie die er de Onze-Lieve-Vrouwekerk lieten oprichten. In de 14de tot 15de eeuw groeide de kern zogenaamd "De Plaetze" uit in zuidelijke richting afgebakend door een brede gracht, later zogenaamd "Pastoorsgracht", en omvatte tevens de huidige Sleutelstraat. Kerk en kerkhof raakten ingesloten, doch bij opbouw van het huidige gemeentehuis en vergroting van de kerk verdwenen een aantal woningen aan huidige Antwerpsesteenweg en Magdalenastraat.

 • VAN PASSEN R., Geschiedenis van Kontich, uitgave Gemeentebestuur Kontich, 1964, p. 35, 238, 418, 545, 620, 625, 837, 892.
 • VAN PASSEN R., Toponymie van Kontich en Lint, Gent, Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde, 1962, p. 216, 491.

Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.
Auteurs :  Wylleman, Linda
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Heilig Hartbeeld

 • Omvat
  Oorlogsmonument Kontich

 • Omvat
  Oud gemeentehuis van Kontich

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Martinus

 • Is deel van
  Kontich


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gemeenteplein [online] https://id.erfgoed.net/themas/1891 (Geraadpleegd op )