Geografisch thema

Magdalenastraat

ID: 1906   URI: https://id.erfgoed.net/themas/1906

Beschrijving

Smal gekasseid straatje in dorpskern, als verbinding tussen Antwerpsesteenweg en Varkensmarkt en loopt gedeeltelijk ten oosten van de kerk. Maakte deel uit van de eerste nederzetting die onder meer begrensd werd door de huidige Magdalenastraat. Vormde samen met Sleutelstraat en Varkensmarkt gedeelte van de voetweg van Mechelen naar Antwerpen. Werd ook Hameistraat genaamd. Na de kasseiing circa 1650 kreeg hij tot in de 19de eeuw de benaming Kleine Steenweg. Vanaf 1892 kwam de benaming Magdalenastraat in gebruik.

Lintbebouwing met arbeiderswoningen van twee of drie traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldaken, voornamelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw. Meestal gecementeerde bakstenen gebouwen, dikwijls beschilderd en sommige bepleisterd. Aantal verhoogd met een tweede bouwlaag. Tegenover de kerk bevindt zich op hoek met de Antwerpsesteenweg het huidige gemeentehuis opgetrokken in 1980-1982 naar ontwerp van gemeentearchitect M. Cornelis; iets meer ten zuiden van de pastorie (nummer 11).

In de 16de eeuw stonden hier de woningen genaamd "de Engel" (hoek met Duivenstraat), "Belleken" (nagenoeg volledige onpare zijde van de Magdalenastraat), "Rooster" (huidige nummer 8 tot en met circa nummer 18), "Lelie" en "Eksterken" (aan kerkkoor), "Arend" (hoek met Varkensmarkt en deel van huidige pare zijde) en "Valk" (hoek met Antwerpsesteenweg). Op 23 april 1538 brandden onder meer de "Arend" en een aantal huizen in de dorpskern af, doch met uitzondering van de huizen die zich bij de kerk bevonden.

De brand van 1 augustus 1572 veroorzaakte blijkbaar weinig schade in deze straat maar bij de brandramp van 3 april 1686 ging het "Belleken" en vermoedelijk ook de "Rooster" in de vlammen op. Ingevolge deze branden werden de in vakwerkbouw opgetrokken huizen stilaan vervangen door stenen woningen. In de 17de eeuw werd na de brandramp het "Belleken" opgesplitst en gaf het ontstaan aan de "Grote" en "Kleine Bel", en de "Engel" gaf ontstaan aan "Pakhuis" en "Kleine Engel". Door de bevolkingsaangroei in de 18de eeuw werd de dorpskern volgebouwd en gaf dit aanleiding tot het ontstaan van "Eerste" en "Tweede Belle", "Grote" en "Kleine Rooster", de "Kleine Draak", de "Schelle" enzomeer. Voornamelijk vanaf 1870 werden een aantal huizen van een verdieping voorzien en de opbouw van zeer kleine huizen verboden.

 • VAN PASSEN R., Geschiedenis van Kontich, uitgave gemeentebestuur Kontich, 1964, p. 35, 181, 231, 300, 624, 625, 666, 674, 675, 837, 860.
 • VAN PASSEN R., Toponymie van Kontich en Lint, Gent, Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde, 1962, p. 253, 254, 346, 421, 602.

Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.
Auteurs :  Wylleman, Linda
Datum  : 1985


Relaties

 • Omvat
  Brouwershuis

 • Omvat
  Herberg

 • Omvat
  Neotraditionele stadswoning

 • Omvat
  Pastorie Sint-Martinusparochie

 • Omvat
  Reeks arbeiderswoningen

 • Omvat
  Reeks arbeiderswoningen

 • Omvat
  Rijhuis

 • Is deel van
  Kontich