Geografisch thema

Molenstraat

ID
1909
URI
https://id.erfgoed.net/themas/1909

Beschrijving

Gekasseide straat in dorpskern, verbinding tussen Gemeenteplein en de Groeningenlei. Reeds vermeld vanaf 1450 en liep van de dorpskern naar de molen op de Helftwinning namelijk de eerste Vrijselmolen bij Groeningen. Omvatte dus oorspronkelijk het grootste gedeelte van de huidige Groeningenlei. Toen de molen tussen 1605 en 1611 dichter bij de dorpskern geplaatst werd, liep de Molenstraat nog enkel tot deze molen. In 1772 stond hij vermeld als steenweg naar de molen. De huidige aanleg dateert van circa 1854, toen een nieuwe gemeenteschool in 1854 werd opgericht in deze straat. Aan de spoorweg Antwerpen-Douai, opengesteld in 1875, kreeg Kontich het zogenaamd Weststation in de Molenstraat, zodat dit gepaard ging met een uitbreiding van de dorpskern in noordelijke richting, dit is in de richting van de spoorweg en het station. De straat werd verbreed in 1877 en 1904 en de spoorlijn afgeschaft in 1934. Het station verdween pas in 1971-72. Huidige bebouwing: lintbebouwing met burger- en handelshuizen van meestal twee bouwlagen uit het vierde kwart van de 19de eeuw en de 20ste eeuw.

 • VAN PASSEN R., Geschiedenis van Kontich, uitgave gemeentebestuur Kontich, 1964, p. 37,747,748,806, 817, 835, 836, 837, 862, 869, 870.
 • VAN PASSEN R., Toponymie van Kontich en Lint, Gent, Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde, 1962, p. 443.

Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.
Auteurs :  Wylleman, Linda
Datum  : 1985


Relaties

 • Omvat
  Café Pigalle

 • Omvat
  Handelshuis

 • Omvat
  Jongensschool

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Onderwijzerswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Twee burgerhuizen

 • Omvat
  Twee neoclassicistische burgerhuizen

 • Is deel van
  Kontich


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Molenstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/1909 (Geraadpleegd op 17-05-2021)