Geografisch thema

Mayerlei

ID
1954
URI
https://id.erfgoed.net/themas/1954

Beschrijving

Zijstraat van de Liersesteenweg in het zuidoosten van de gemeente. Geasfalteerde gebogen straat beplant met bomen (onder meer platanen); in zuidelijk deel van de straat tweeënveertig arbeiderswoningen met voorhof, van 1912 naar ontwerp van architect J. Hertogs, eerste sociale woningbouw te Mortsel naar Engels voorbeeld, opgericht door Mevrouw Mayer-van den Bergh voor minder begoede gezinnen. De tuinwijk groeide verder uit in 1928. Ondanks enkele moderne verbouwingen (onder meer nummers 3, 5, 19, 25 en 29) bleef het straatbeeld goed bewaard.

In groepen van twee, vier of meer gebouwde rijhuizen met verspringende gevellijn, telkens twee traveeën en één of twee bouwlagen onder doorlopende mansarde- of zadeldaken (mechanische pannen, nok parallel aan of loodrecht op de straat, laatst genoemde nummers 9, 17, 21, 25, 49, 51 en 70). Bakstenen, soms beschilderde, lijstgevels geritmeerd door uitspringende gevelpartijen, klok (nummers 14, 16, 26, 28 en 49) en puntgevels (nummers 6, 34, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 68, 70; 9, 17, 21, 25, 31, 33, 41, 45, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 79, 93 en 95). Rechthoekige rondboogvormige en getoogde muuropeningen.

 


Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  :

Aanvullende informatie

De 42 arbeiderswoningen uit de bouwfase van 1912 zijn vermoedelijk geen ontwerp van J. Hertogs, maar wel van Flor Van Reeth. Deze woningen aan het begin van de Mayerlei zijn ook gekend als ‘de 40 huizekens’.

Tijdens het interbellum werd een groot gedeelte van de Mayerlei bebouwd door De Goedkoope Woning van het arrondissement Antwerpen. De bouwfase van 1921-22 omvatte 39 woningen (nummers 39-95, 42-70). Deze sluiten in hun vormgeving aan bij andere tuinwijkwoningen van deze maatschappij uit dezelfde periode en zijn waarschijnlijk een ontwerp van Cols en De Roeck. Een inplantingsplan uit 1922 toont aan dat deze woningen deel uitmaakten van een grootschaligere tuinwijk, onder andere voorzien verder langs de Mayerlei, aan de hoek met de Pastoor Van der Auwerastraat, en aan de Vlaslaan. Deze tuinwijk werd echter niet in die vorm gerealiseerd. De andere gronden die in het bezit waren van de huisvestingsmaatschappij werden later in het interbellum en in de naoorlogse periode bebouwd met een minder kwalitatieve rijbebouwing.

  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 1010, Mortsel, Mayerlei.
  • CHAMBERS M.T.G. & PURDOM C.B. 1922: Comment arriver à créer des cites-jardins par le monde, L’Habitation à Bon Marché 2.6, 133-137.
  • Informatie verkregen van Sylvia Poppeliers (12 januari 2020).
Auteurs : Verhelst, Julie
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Mayerlei [online] https://id.erfgoed.net/themas/1954 (Geraadpleegd op )