Teksten van Markt

Markt (herinventarisatie) ()

Rechthoekig plein of brede straat aan de noordzijde van de Sint-Lambertuskerk en tevens het noordelijke gedeelte van een ovaal plein rondom deze kerk (zuidelijk gedeelte heet Frans Harrewijnlaan). Oudste benaming 'Plaetse'. Oudste vermelding 1512.

Gesloten bebouwing van woonhuizen en handelszaken, van twee à drie bouwlagen, waaronder nog vele woningen uit het laatste kwart van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw. Enkele huisnamen opklimmend tot de 16de eeuw worden nog gebruikt, zoals Sint-Joris, De Notenboom (reliëf in voorgevel), Residentie In den Hert, De Valk (muur bij inkom), De Rozenhoed (voorgevel). Ook de oude percelering is grotendeels bewaard gebleven. Vermoed kan worden dat er ook restanten van oude bebouwing, mogelijk opklimmend tot de 16de eeuw bewaard bleven. Selectieve bezoeken ter plaatse leverden volgende resultaten op:

Restanten van oude kelders ter hoogte van Markt nummers 2, 7 (mogelijk), 16, 19 en 23.

Oude houten balken (vloeren/ dakgebinte) ter hoogte van nummer 2, 19 (roostering plafond gelijkvloers), 20 (sous-sol rechtertravee volgens eigenaar) 23 (grotendeels bewaarde dakspanten).

Sporen van oude stal met arduinen voederbak in achterbouw van nummer 7.

Ingevulde sporen van oude waterputten ter hoogte van nummers 3 en 4 en ter hoogte van de achterbouw van nummer 21.

Nummer 23 is een verbouwde woning met een gedeeltelijk bewaarde oude gewelfde kelder en dakgebinte, beide 19de-eeuws of ouder. Laatste resterende gebouw van één bouwlaag op de Markt; verwijzing naar historisch straatbeeld.

Disproportionele nieuwbouw van drie bouwlagen ter hoogte van nummers 5-6 die storend is in de omgeving van de Sint-Lambertuskerk en ten aanzien van het aanpalende visuele geheel van de nummers 7 tot 9.

  • KEUKELINCK R. 2004: Langs Ekerse straten en pleinen. Toeristische informatie.

Bron: -
Auteurs:  Cappuyns, Toon
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Cappuyns, Toon: Markt [online], https://id.erfgoed.net/teksten/142603 (geraadpleegd op )


Markt ()

Rechthoekig plein aan de noordzijde van de Sint-Lambertuskerk en tevens het noordelijke gedeelte van een ovaal plein rondom deze kerk (zuidelijk gedeelte noemt Frans Harrewijnlaan). Op het rechthoekig plein standbeeld van Leopold II.

Lintbebouwing met onder meer het voormalige gemeentehuis (20) en woonhuizen voornamelijk van twee bouwlagen, uit het vierde kwart van de 19de eeuw en de 20ste eeuw, waaronder een aantal woningen van één bouwlaag onder zadeldaken (5-6, 14 en de recent aangepaste 23); 3-4, waarvoor bouwaanvraag van 1934 naar ontwerp van E. Bilmeyer en H. Claes. Trap- en puntgevels in neo-Vlaamse renaissancestijl, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw (7 tot en met 10; 7 en 8 verbouwd met nieuwe voorgevels naar ontwerp van A. Portielje van 1912). Nummer 22: verbouwd neoclassicistisch woonhuis met behouden deuromlijsting, uit het tweede kwart van de 19de eeuw, volgens oude foto's opgehoogd tot twee bouwlagen circa 1900; aanvraag tot verandering van de voorgevel (onder meer nieuw parement en winkelpui) van 1936.

  • Gemeente-archief Ekeren, Bouwaanvragen 1912/C, doos 238; 1934/C, doos 267; 1936/V, doos 272.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Kennes, Hilde
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Kennes, Hilde: Markt [online], https://id.erfgoed.net/teksten/102336 (geraadpleegd op )