Geografisch thema

Sint-Jan Baptiststraat

ID: 2384   URI: https://id.erfgoed.net/themas/2384

Beschrijving

De Sint-Jan Baptistraat loopt van aan de kerk westwaarts naar de Zoutestraat, en klimt minstens op tot 1771-1778 (zie Ferrariskaart). Hier liepen de sporen van de 'Poldertram'. De tramhalte was gesitueerd aan het in recente tijden gerenoveerde pand 'Tramstatie' (Sint-Jan Baptiststraat 2-4), dat tijdens het interbellum verbouwd werd in een opmerkelijke art-decostijl. Bij collegiaal besluit van 20 november 1959 is de naam Kerkstraat vervangen door de huidige, die verwijst naar de patroonheilige van de kerk van Berendrecht.

De reeds omstreeks 1771-1778 bebouwde zone tussen de kerk enerzijds, en de Weverstraat (noordzijde) en het pand nummer 31 (zuidzijde) anderzijds, is op het gewestplan ingekleurd als cultuur-, historisch en esthetisch waardevol gebied. De noordzijde is gedomineerd door het tot tennisterreinen omgevormde hoevecomplex nummer 6. Aan zuidzijde is tegen de voorgevel van het nummer 1 een gedenkplaat aangebracht van het 'Universitair Peloton N.K.B.' voor twee gesneuvelde soldaten: "HIER SNEUVELDEN/ OP 5 OCTOBER 1944/ COLS PIERRE/ GEBOREN 7 AUGUSTUS 1923/ DECKERS HENRI/ GEBOREN 7 JANUARI 1924/ STRIJDEND IN DE VOORHOEDE VAN HET/ 1E CANADEESCHE LEGER." Verderop zijn de toegangen tot het Hof van Delft gelegen (Reigersbosdreef, en de met historisch hekwerk gemarkeerde ingang tussen de nummers 5 en 7).

Van de in kern voornamelijk uit de late 19de of vroege 20ste eeuw daterende boerenwoningen ten westen van het CHE-gebied zijn de volumes behouden, maar de voorgevels zijn merendeels vernieuwd. Tegelfriezen zijn bewaard in de nummers 56 en 76. De zuidzijde is tussen de Sint-Jan Baptiststraat en de zogenaamde "Ouden Dijk van Berendrecht" (zie Ferrariskaart), waarvan nog restanten in het landschap, gekenmerkt door een behouden open ruimte.

 • Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders, Postkaarten, Berendrecht, C5, C55.
 • Kadasterarchief Antwerpen, Primitief plan, Berendrecht.
 • Kadasterarchief Antwerpen, 209: Mutatieschetsen, Berendrecht, 1926/14, 1932/18.
 • VANDE WEGHE R. 1977: Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen, Antwerpen, 428.
 • VAN SEVEREN E. & VAN DEN BORNE S. 2015: Inventaris Bouwkundig Erfgoed. Berendrecht en Zandvliet. CHE-visienota Berendrecht, Antwerpen.

Bron     : -
Auteurs :  Van den Borne, Steven, Van Severen, Elke
Datum  : 2015


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Koetsierswoning Hof van Delft

 • Is deel van
  Berendrecht