Geografisch thema

Turnhoutsebaan (Deurne)

ID: 2417   URI: https://id.erfgoed.net/themas/2417

Beschrijving

Drukke verkeersader in Deurne-Noord van Cogelsplein in het westen tot August Van de Wielelei in het oosten. Deel van oude verbindingsbaan Antwerpen-Turnhout, aansluitend bij gelijknamige baan in Borgerhout.

De verlenging van Deurnebrug (Cogelsplein) tot Schotensesteenweg, gelegen op een verhevenheid van 5 à 6 meter evenwijdig met het Schijn, werd in 1562-63 geplaveid op verzoek van de "oosterlingen" ter bevordering van de handel op Duitsland en Italië. Het stuk op Ruggeveld -huidige August Van de Wielelei- werd pas in 1751 verhard nadat het tracé, voorheen via Ertbruggelaan, meer naar het zuiden was verlegd. Van goten en stoepen is slechts sprake in 1867, na de cholera-epidemies.

Belangrijk 16de-eeuws handelscentrum met diverse brouwerijen, teloor gegaan ingevolge exploitatie-overeenkomsten met de stad. Heropleving in de tweede helft van de 19de eeuw met onder meer enkele brouwerijen en verschillende slachterijen, overeenkomstig de vleeshouwerstraditie van Borgerhout, en pleisterplaats voor verenigingsleven; nabij Cogelsplein, inplanting van arbeiderscité, zie Koraalplaats.

Tussen Cogelsplein en Leeuwlantstraat: winkelstraat met verspringende rooilijn; heterogene lintbebouwing, gemiddeld twee tot drie bouwlagen, vanaf tweede helft 19de eeuw; nummers 61-63-65 van één bouwlaag met aangepaste voorgevel.

Van Leeuwlantstraat tot August Van de Wielelei: zuidzijde ingenomen door domein Rivierenhof, noordzijde met eengezinswoningen en flatgebouwen met voortuintje, tot vier bouwlagen, veelal uit tweede kwart 20ste eeuw. Interessante woningen in art deco zijn 277 (gesigneerd J. Marstboom), 279, 303 (1926, ontworpen door G. Janssen), 323 (1938, ontworpen door R. Bossaerts), 331 (1935, ontworpen door K. Van Looy), 345 (1937, ontworpen door J. Ottelohe) met kenmerkende in- en uitsprongen, rondingen, gecombineerd materiaalgebruik en gekleurd glas in lood; 359-361 (1938, ontworpen door A. Coppens) is een symmetrisch uitgewerkt flatgebouw in dezelfde stijl; 353 neigt naar nieuwe zakelijkheid. De villa's nummers 311, 313, laatst genoemde gedateerd 1939 naar ontwerp van de Gentse architect Ch. Hoge, en 317 refererend naar Engelse cottage.

 • Gemeente-archief Deurne, Bouwarchieven, dossier 1926/309 (nr. 303), 6049 (nr. 313), 4998 (nr. 323), 1984 (nr. 331), 4065 (nr. 345), 4846 (nr. 361).

Bron     : Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 1992


Relaties

 • Is deel van
  Deurne
  Deurne (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Turnhoutsebaan_DE 257 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in art deco
  Turnhoutsebaan_DE 259 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in art-decostijl
  Turnhoutsebaan_DE 281 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in de stijl van de Amsterdamse School
  Turnhoutsebaan_DE 325 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in neotraditionele stijl
  Turnhoutsebaan_DE 327 (Antwerpen)

 • Omvat
  Café Den Witten Hert
  Turnhoutsebaan_DE 2 (Antwerpen)

 • Omvat
  Driegevelvilla in cottagestijl
  Turnhoutsebaan_DE 273 (Antwerpen)

 • Omvat
  Driegevelvilla in cottagestijl
  Turnhoutsebaan_DE 305 (Antwerpen)

 • Omvat
  Driegevelvilla in cottagestijl
  Turnhoutsebaan_DE 311 (Antwerpen)

 • Omvat
  Driegevelvilla in regionalistische stijl
  Turnhoutsebaan_DE 315 (Antwerpen)

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis
  Turnhoutsebaan_DE 275 (Antwerpen)

 • Omvat
  Grote burgerwoning in art deco
  Turnhoutsebaan_DE 279 (Antwerpen)

 • Omvat
  Herenhuis
  Turnhoutsebaan_DE 16 (Antwerpen)

 • Omvat
  Hoekhuis met Onze-Lieve-Vrouwebeeld in nis
  Turnhoutsebaan_DE 152 (Antwerpen)

 • Omvat
  Hoekhuis met winkelpui en Mariabeeld
  Turnhoutsebaan_DE 55 (Antwerpen)

 • Omvat
  Meergezinswoning in art deco
  Turnhoutsebaan_DE 269 (Antwerpen)

 • Omvat
  Meergezinswoning in art deco
  Turnhoutsebaan_DE 331 (Antwerpen)

 • Omvat
  Modernistisch burgerhuis
  Turnhoutsebaan_DE 345 (Antwerpen)

 • Omvat
  Modernistische driegevelvilla
  Turnhoutsebaan_DE 323 (Antwerpen)

 • Omvat
  Modernistische meergezinswoning
  Turnhoutsebaan_DE 271 (Antwerpen)

 • Omvat
  Modernistische meergezinswoning
  Turnhoutsebaan_DE 357 (Antwerpen)

 • Omvat
  Modernistische woning Maree-Feijen
  Turnhoutsebaan_DE 353 (Antwerpen)

 • Omvat
  Provinciale landbouw- en huishoudschool
  Turnhoutsebaan_DE 250 (Antwerpen)

 • Omvat
  Residence Ter Rivieren
  Turnhoutsebaan_DE 359 (Antwerpen)

 • Omvat
  Rivierenhof
  Hooftvunderlei 160, Turnhoutsebaan_DE 232, 238, 242, 244, 246, 248, 250 (Antwerpen)

 • Omvat
  Twee art-decoburgerhuizen
  Turnhoutsebaan_DE 307, 309 (Antwerpen)

 • Omvat
  Villa Cimarosa
  Turnhoutsebaan_DE 313 (Antwerpen)

 • Omvat
  Villa in art-decostijl
  Turnhoutsebaan_DE 303 (Antwerpen)

 • Omvat
  Villa in de stijl van de Amsterdamse School
  Turnhoutsebaan_DE 317 (Antwerpen)

 • Omvat
  Winkel
  Turnhoutsebaan_DE 12, 14 (Antwerpen)

 • Omvat
  Winkelhuis
  Turnhoutsebaan_DE 73 (Antwerpen)

 • Omvat
  Woning Termonia-Vissers
  Turnhoutsebaan_DE 277 (Antwerpen)