Geografisch thema

Cogels-Osylei

ID: 2474   URI: https://id.erfgoed.net/themas/2474

Beschrijving

De Cogels-Osylei is de centrale as en het statussymbool van het Berchemse deel van de wijk Zurenborg, begrensd door Uitbreidingstraat en Tramplaats, en in het midden verbreed tot cirkelvormig plein.

De gekasseide, rechte straat is geopend in 1887 als kortste verbinding tussen het buurtstation aan de Tramplaats en het station van Berchem enerzijds en de gemeente Borgerhout, via Lange Altaar- en Wolfstraat, anderzijds. Wijzigingen in het oorspronkelijk tracé en discussies omtrent de inrichting (aanleg van fietspaden bijvoorbeeld) en de bestrating (soort van kasseien) verdaagden de aanleg tot in 1894.

De straatnaam verwijst naar de families Cogels en Osy, die samen het grootste deel van de gronden van het huidige Zurenborg bezaten en in 1881 de Société Anonyme pour la construction du quartier Est d’Anvers of kortweg de Maatschappij van het Oosten oprichtten om die gronden te ontwikkelen tot industrieterreinen. Vanaf 1882 kwam er echter een kentering in het opzet van de vennootschap: de nadruk verschoof volledig van industrie naar urbanisatie en huizenbouw. Daarom werd in 1886 een tweede vennootschap opgericht, de Société Anonyme pour la construction de maisons bourgeoises. Het doel was om woningen te bouwen in eigen beheer of in opdracht van privé-personen. De projecten die ze in eigen beheer realiseerden, werden ofwel onmiddellijk doorverkocht, ofwel bestemd voor de verhuur. In 1894 fuseerden de twee vennootschappen onder de tweede naam, die in het Nederlands luidde als Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen, een naam waaraan meestal nog "Oostkwartier" werd toegevoegd, de naam van de wijk in die tijd.

In 1888 werd de straat eerst officieel "Cogelsstraat" genoemd, wat in 1894 door de beheerders van de Maatschappij naar eigen goeddunken in "Cogelslei" werd veranderd. Kort daarop werd de naam van de andere grondeigenaar hieraan toegevoegd. De verandering van "straat" in "lei" illustreert de prestigieuze aspiraties van de Maatschappij. De villabouw, hefboom voor de statusverhoging van de wijk, werd door de maatschappij zelf ingezet.

De indrukwekkende huizengroepen en individuele villa's, alle gebouwd tussen 1894 en 1908 en vrijwel ongeschonden bewaard, worden omschreven in 43 inventarisfiches. 18 van die 43 fiches, goed voor 56 woningen van de in totaal 88 huizen in de Cogels-Osylei zijn gerealiseerd door de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier. Op die manier zijn ze er in geslaagd om de Cogels-Osylei uit te bouwen tot de prestigieuze kroon op hun grote project dat de volledige wijk Zurenborg omvat.

Kenmerkend voor het straatbeeld zijn de monumentale, sterk versierde, eclectische huizengroepen, vooral geconcentreerd in de noordelijke helft van de straat. Deze zijn stuk voor stuk realisaties van de Maatschappij, die daar de meest populaire architecten van dat moment voor aansprak. Meer zuidelijk, naar Berchem-Station toe, zijn ook individuele burgerhuizen aanwezig, gebouwd door particulieren. Opvallend is dat ook zij vaak beroep deden op die architecten die door de Maatschappij werden gepromoot.

Essentieel element in de Cogels-Osylei zijn de voortuintjes, afgeboord met identieke ijzeren hekken. Alleen ter hoogte van het rondpunt werd een meer uitgewerkte omheining toegestaan. De nummers 1 tot 17 en 2 tot 56 lagen voor 1912 op Antwerps grondgebied, nu liggen alle woningen in het district Berchem.

Het is opmerkelijk hoe gaaf het straatbeeld van de Cogels-Osylei is bewaard. Slecht drie woningen werden vervangen door nieuwbouw. Op nummer 86 stond oorspronkelijk een art-nouveau-woning, in 1905 ontworpen voor de Barsy uit de Lange Leemstraat 404. Nu is er een eenvoudige, functionele woning met apotheker op de begane grond.

De gekoppelde woningen nummers 29-31 vervangen een kwalitatief zeer interessant ensemble "Mercurius", een ontwerp dat Jos Bascourt in 1897 had ontworpen in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen. Kort na de Tweede Wereldoorlog vond de toenmalige eigenaar het onderhoud van dergelijke grote woningen niet meer haalbaar, een liet de woningen afbreken. Hij kreeg de goedkeuring voor een nieuwbouw naar een ontwerp van J. Wittockx uit 1948 "op voorwaarde dat op nevensliggende pand een gelijkaardig gebouw opgericht worde." Een voorwaarde die niet werd gerespecteerd: op nummer 29 kwam een strak hedendaags ontwerp van Conix.

 • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 961 # 4602 (86), 961 # 5925 (31).

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise, Plomteux, Greet
Datum  : 2015


Relaties

 • Is deel van
  Zurenborg
  Cogels-Osylei, Generaal Capiaumontstraat, Generaal Van Merlenstraat, Guldenvliesstraat, Leemputst...

 • Omvat
  Architectenwoning Alphonse Deckers
  Cogels-Osylei 57 (Antwerpen)

 • Omvat
  Architectenwoning Louis Gerard Jansen-Van der Veeken
  Cogels-Osylei 73-75 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis Apolloon
  Cogels-Osylei 19-23 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis Brabo
  Cogels-Osylei 1 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis De Morgenster
  Cogels-Osylei 55 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis De Roos
  Cogels-Osylei 46 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis De Tulp
  Cogels-Osylei 52 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis De Zonnebloem
  Cogels-Osylei 50 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in beaux-artsstijl
  Cogels-Osylei 64 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in sobere art-nouveaustijl
  Cogels-Osylei 78 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door Ernest Stordiau
  Cogels-Osylei 53 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door Frans Toen
  Cogels-Osylei 63 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis Villa Marie-Thérèse
  Cogels-Osylei 66 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuizen Luba en 't Lelieke
  Cogels-Osylei 28-30 (Antwerpen)

 • Omvat
  De Zwaluwen, architectenwoning Alfried Defever
  Cogels-Osylei 60-62 (Antwerpen)

 • Omvat
  Drie burgerhuizen In de Sterre, de Sonne en de Mane
  Cogels-Osylei 25-29 (Antwerpen)

 • Omvat
  Drie burgerhuizen waaronder Den Overvloed en Den Ooievaar
  Cogels-Osylei 3-7 (Antwerpen)

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis
  Cogels-Osylei 48 (Antwerpen)

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis
  Cogels-Osylei 82 (Antwerpen)

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis ontworpen door François Toen
  Cogels-Osylei 84 (Antwerpen)

 • Omvat
  Eclectisch ensemble van drie burgerhuizen
  Cogels-Osylei 14-18 (Antwerpen)

 • Omvat
  Eclectisch hoekpand met café
  Cogels-Osylei 88 (Antwerpen)

 • Omvat
  Ensemble De Biekens
  Cogels-Osylei 70-72 (Antwerpen)

 • Omvat
  Ensemble met 't Molentje, Minerva of Athena, De Zevensterre of Grote Beer
  Cogels-Osylei 9-17 (Antwerpen)

 • Omvat
  Ensemble van burgerhuizen in eclectische stijl
  Cogels-Osylei 77-81 (Antwerpen)

 • Omvat
  Groepsbebouwing Carolus Magnus
  Cogels-Osylei 6-12 (Antwerpen)

 • Omvat
  Groepsbebouwing op de rotonde
  Cogels-Osylei 32-41, 43, Generaal Van Merlenstraat 46 (Antwerpen)

 • Omvat
  Groepsbebouwing van burgerhuizen
  Cogels-Osylei 20-26 (Antwerpen)

 • Omvat
  Groepsbebouwing van drie burgerhuizen
  Cogels-Osylei 2-4, Tramplein 3 (Antwerpen)

 • Omvat
  Hedendaagse woning naar ontwerp van Chr. Conix
  Cogels-Osylei 29A (Antwerpen)

 • Omvat
  Het Klaverblad
  Cogels-Osylei 54 (Antwerpen)

 • Omvat
  Het Torenhuis
  Cogels-Osylei 56-58 (Antwerpen)

 • Omvat
  Huis Quinten Matsys
  Cogels-Osylei 80 (Antwerpen)

 • Omvat
  Huizengroep Boudewijn met den IJzeren Arm
  Cogels-Osylei 45-51 (Antwerpen)

 • Omvat
  Huizengroep Scaldis
  Cogels-Osylei 65-71 (Antwerpen)

 • Omvat
  Iris de Lischbloem, architectenwoning T. Van den Bossche
  Cogels-Osylei 44 (Antwerpen)

 • Omvat
  Neogotisch burgerhuis Sint-Jozef
  Cogels-Osylei 68 (Antwerpen)

 • Omvat
  Twee burgerhuizen in sobere art nouveau
  Cogels-Osylei 74-76 (Antwerpen)

 • Omvat
  Villa De Waterlelies
  Cogels-Osylei 42 (Antwerpen)

 • Omvat
  Woning De Dierenriem
  Cogels-Osylei 61 (Antwerpen)

 • Omvat
  Woning De Zonnewijzer
  Cogels-Osylei 59 (Antwerpen)