Geografisch thema

Zoutestraat

ID
2502
URI
https://id.erfgoed.net/themas/2502

Beschrijving

Lange rechte straat die vanuit Berendrecht naar het dorpscentrum van Zandvliet leidt. De huidige benaming Zoutestraat, eerder Zoutenstraat, dateert van 1959 (collegebesluit van 20 november) en is feitelijk de naam die vroeger reeds aan het weggedeelte in Berendrecht gegeven was. Toen kregen de voormalige Zandvlietse Bakkerstraat (benaming opklimmend tot minstens 1845) en Zoute(n)steenweg dezelfde naam als hun verlenging op Berendrecht. Het gedeelte in Berendrecht is op het primitief plan (1819) nog aangeduid als chemin du Cruysweg. De weg is omstreeks 1849 gekasseid in het kader van de verbinding van Berendrecht met Zandvliet en de aansluiting met het Nederlandse Ossendrecht.

Zoutestraat, Zouteweg, Zoutesteenweg en Zoutedijk gaan alle terug tot het toponiem Zouten, dat de grens van het door Scheldewater overstroombare gebied aanduidt. De parallel aan de huidige Zoutestraat gelegen Zoutedijk, binnen- of gemeentedijk van Berendrecht, was omstreeks 1950 nog met vier rijen bomen beplant en leidde eertijds naar het Fort Frederik (1628). Zowel dijk als versterking zijn verdwenen ten voordele van de havenuitbreiding bij de aanleg van het Kanaaldok (1965) en de Berendrechtsluis (1989), tot aan de inwerkingstelling van de Deurganckdoksluis (2016) de grootste zeesluis ter wereld.

In Berendrecht is het aan het Kanaaldok grenzende gebied nog slechts aan dorpszijde bebouwd. In het zuiden is het gekenmerkt door nieuwe verkavelingen, met meer noordwaarts voornamelijk tussen- en naoorlogse dorpswoningen en enkele langshuizen. Het betegelde nummer 34-36 heeft aan de straat een kolenmagazijn. Op de nummers 48 en 86 bevinden zich nog ruimere hoevecomplexen met bijgebouwen, laatstgenoemde met oudere kern.

Te Zandvliet is het laatste 17de-eeuwse boerenhuis, gelegen nabij de grens met Berendrecht en karakteristiek voor de toenmalige plaatselijke woningbouw, in 1983 overgebracht naar Bokrijk. Overwegend nog éénlaagse dorpswoningen met eind-19de, begin-20ste-eeuwse kern (nummers 181, 187, 191). Verder staan er ook twee panden wellicht gebouwd tijdens het interbellum, met Hollandse bedaking (nummer 176, 193). Aan de hoek met de Zandvlietse Dorpstraat staat nog een karakteristieke dorpswoning met aanpalend haaks werkhuis (nummer 145).

 • Kadasterarchief Antwerpen, Primitief plan, Berendrecht.
 • DE LATTIN A.1951: De polders ten noorden van Antwerpen : Oosterweel, Ekeren, Wilmarsdonk, Oorderen, Hoevenen, Lillo, Stabroek, Berendrecht, Zandvliet, Merksem, Kapellen, Antwerpen, 46.
 • S.N. 2006: Berendrecht – Zandvliet – Lillo, straatnamen, Antwerpen, 23.
 • VAN DER GOTEN J. & VAN ROYEN G. 1938: Zandvliet aan de schelde, Ekeren-Donk, 56.
 • VANDE WEGHE R. 1977: Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen, Antwerpen, 533-534.

Bron     : -
Auteurs :  Van den Borne, Steven, Van Severen, Elke
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis met magazijn

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning met diamantslijperij

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Polderhuis

 • Omvat
  Woonstalhuis

 • Is deel van
  Berendrecht

 • Is deel van
  Zandvliet


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Zoutestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/2502 (Geraadpleegd op )