Geografisch thema

Netelaan

ID
2633
URI
https://id.erfgoed.net/themas/2633

Beschrijving

Oorspronkelijk zogenaamde "Moldijk", bestaande uit beemden en weiden, ingelijfd bij de stadskern circa 1250. Naderhand kunstmatige ophoging van het terrein. Over de Grote Nete, bevond zich eertijds de Molpoort, gebouwd in 1433 en in 1447 uitgebreid met twee watermolens, een graan- en een schorsmolen. In de Franse tijd zogenaamd "Porte d'eau"; circa 1879 afgebroken en vervangen door een draaibrug.

Heden brede, deels gekasseide, deels geasfalteerde baan, van aan de Sint-Jansbrug naar de Leuvensevest, nagenoeg zonder bebouwing. Tussen de Leopold III- en de Koningin Astridlaan: driehoekig graspleintje met bronzen beeld van Pallieter van Jan Keustermans (1986). Verderop rechts stadspark, ter plaatse van de voormalige "Groote Hofstadt", een lusthof met gebouwen, broeikassen, tuin, blekerij en hooilanden. In 1917-1919 aangekocht door de stad voor de inrichting van een openbaar park.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Gebouwen, Lier nummer 6, Parken en plantsoenen.
  • VERMEIREN A., De St.-Jansbrug en hare omgeving. Verslag over het bestuur en de toestand van de stad Lier, 1925-1926, p. IX.

Bron     : Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Landhuis De Groote Hofstadt

  • Is deel van
    Lier


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Netelaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/2633 (Geraadpleegd op )