Geografisch thema

Sassevaartstraat

ID
2810
URI
https://id.erfgoed.net/themas/2810

Beschrijving

De Sassevaartstraat, vroegere Oude Sassepoortstraat, circa 1829-36 aangelegd na het slopen van de Muidepoort op de plaats van de buitenwal van de zestiende-eeuwse omwalling. In 1969-70 verbreed tot ringlaan van het Neuse Plein tot de Dok waarbij de linker straatzijde gesloopt werd. Eenzijdige bebouwing van doorsnee negentiende-eeuwse rijhuizen van twee of drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Aanvankelijk bepleisterde voorgevels met imitatiebanden onder de puilijst en omlijste bovenvensters met sluitsteen (nummer 3, 4, 5, 7, toenmalige nummer 70 tot 80). Bij verschillende panden werden de parementen vernieuwd (nummer 2, 6, 8, 9, 10-11). De huizenrij van nummer 22 tot 66 (tegenwoordig tussen nummer 10-11 en 39, quasi volledig gesloopt) omvat arbeidershuizen van twee traveeën met twee bouwlagen onder doorlopend of iets verspringend zadeldak. Toenmalige nummer 22 en 66 bevatten een doorgang naar achter gelegen beluiken (nummer 24-32 en 44-60).


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Tweezijdig bebouwd pleinbeluik

  • Omvat
    Tweezijdig bebouwd steegbeluik

  • Is deel van
    Voormuide


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sassevaartstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/2810 (Geraadpleegd op )