Geografisch thema

Sint-Margrietstraat

ID
2821
URI
https://id.erfgoed.net/themas/2821

Beschrijving

Leidt van de Lange Steenstraat en de Lievestraat tot het Sint-Vincentiusplein, voorheen het Fabrieksplein. De straatnaam verwijst naar de patroonheilige van de kloosterkerk van de abdij Ten Walle of het victorienenklooster dat circa 1340 gesticht werd door Simon de Mirabello op de Groene Briel. De kerk werd in 1372 toegewijd aan Sint-Margareta. Kerk en klooster werden respectievelijk in 1614 en 1619 herbouwd, afgeschaft in 1797 en in de plaats ervan verschenen in 1803 twee katoenfabrieken. De rooilijn van de Sint-Margrietstraat is op verschillende plaatsen en tijdstippen verlegd. Het smalste straatgedeelte in het begin bevat verscheidene huizen die opklimmen tot de 16de eeuw, 17de eeuw en 18de eeuw; het straatbeeld wordt hier gedomineerd door de pastorie en westgevel van de Sint-Stephanuskerk, het augustijnenklooster en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (zie Academiestraat nummer 1 en nummer 2). Dezelfde straatkant wordt voorts bijna grotendeels ingenomen door 19de- en 20ste-eeuwse gebouwen (school- en hospitaalgebouwen) van de zusters van Liefde (zie Molenaarsstraat nummer 32-34). Halverwege bevond zich eertijds de kapel en het hospitaal van de meesterkleermakersgilde met behouden, gerestaureerde voorgevel van de gotische Sint-Mauruskapel (14de eeuw). Het gedeelte van de overkant tussen Tempelhof en Dobbel Slot, van nummer 36 tot 44, bestaat uit gelijkaardige herenhuizen uit het eerste kwart van de 19de eeuw met sobere neoclassicistische lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen op een, hoge geblokte plint met getraliede keldervensters en verticaal geritmeerd door de hoge, tussen pseudo-pilasters gevatte vensters. Van de eerste twee huizen (nummer 36) bleef de originele gevelordonnantie bewaard ondanks de totale vernieuwing van dit pand ten behoeve van het Medisch Centrum Emile Moyson. De overige bebouwing van deze straatkant bestaat uit woonhuizen uit het tweede en derde kwart van de 20ste eeuw en uit grootschalige flatgebouwen die deel uitmaken van de geherstructureerde wijk Groene Briel.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis met koetshuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Stephanus

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning met lijstgevel

 • Omvat
  Twee stadswoningen

 • Is deel van
  Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding

 • Is gerelateerd aan
  Sociale woonwijk Groenebriel


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Margrietstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/2821 (Geraadpleegd op )