Geografisch thema

Stapelplein

ID: 2829   URI: https://id.erfgoed.net/themas/2829

Beschrijving

In 1828 afgelijnd rechthoekig plein, centraal gelegen aan de westzijde van het in hetzelfde jaar gegraven Handelsdok op de genivelleerde 16de-eeuwse stadsomwalling met bastions. In 1844 voorzien van een monumentaal Entrepot van Vrije Wederuitvoer naar ontwerp van architect L. Roelandt afgebrand in 1919 en wederopgebouwd in 1921 naar ontwerp van hoofdbouwmeester Julius Van Volden en ondernemers Van Kerkhove & Gilson (gevelsteen). Rechts bevinden zich de recentere gebouwen van de douane.

De omzomende bebouwing dateert voornamelijk uit tweede helft 19de eeuw en eerste kwart 20ste eeuw en wordt voornamelijk bepaald door middelgrote burgerhuizen met twee en een halve en drie bouwlagen onder zadeldak met verspringende kroonlijsten. Neoclassicistische lijstgevels van het enkelhuistype, gemarkeerd door imitatiebanden op de begane grond en omlijste bovenvensters met doorgetrokken onderdorpels (nummers 31 tot 40, 47 tot 51). Verschillende huizen zijn ingericht als burelen en administratieve diensten van de haven. Daarnaast komen typische stapelhuizen en magazijnen met brede bakstenen topgevels voor.

Noordzijde van het plein, verkaveld in 1848 met heden nog gedeeltelijk behouden huizenrij (nummers 26 tot 28) van ontpleisterde rij- en hoekhuizen met twee en een halve en drie bouwlagen, verbouwde begane grond en bovenvensters met ijzeren leuningen. Vernieuwde hoek met Dok Noord, op de plaats van het voormalige "Hotel der Douane".

Westzijde doorbroken door verschillende zijstraten met typische afgesnuite hoektraveeën en reeds vernieuwde hoekpanden met de Fiévéstraat en de Ham. Twee huizenblokken (nummers 60 tot 62 en 63 tot 66) volgens bouwaanvraag van 1862, met twee en een halve bouwlaag en zes traveeën. flankeren de toegang tot een in hetzelfde jaar gebouwd beluik van bouwmeester J.B. Boterdaele, heden behorende bij Ham (nummer 90 tot 140).

Zuidelijke begrenzing door het enorme complex met dominerende hoge schoorsteen van de elektriciteitscentrale op de hoek Ham-Kraankindersstraat.

 • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1862//9280.
 • Stadsarchief Gent, Atlas Goetghebuer, F.62/D.96.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Oorlogsgedenkteken post en telegrafie

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stedelijk stapelhuis

 • Is deel van
  Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stapelplein [online] https://id.erfgoed.net/themas/2829 (Geraadpleegd op 16-01-2021)