Geografisch thema

Vlaanderenstraat

ID
2839
URI
https://id.erfgoed.net/themas/2839

Beschrijving

Getrokken in 1883, doorheen de kleine straatjes en beluiken van de wijk zogenaamd "Overschelde", bij de uitvoering van het zogenaamde "Zollikofer-De Vigneplan", dat door middel van een brede winkelstraat voorzag in de rechtstreekse verbinding van het Zuidstation met het oude centrum, waarbij het perspectief op de historische monumenten een belangrijke rol speelde. Thans nog steeds belangrijke invalsstraat komende van de E3.

Brede lijnrechte straat afgezoomd met vrij goed bewaarde gevelwanden van statige winkelhuizen, op de hoekpanden voorzien van afgeschuinde hoektraveeën. Sterk geritmeerd straatbeeld: gevelwanden opgesplitst in twee registers namelijk de met winkelpuien opengewerkte begane gronden, vaak nog de oorspronkelijke arduinen pui, en de meer gevarieerde bovenbouw met afwisseling van top- en lijstgevels en van bakstenen en bepleisterd parement.

Rijhuizen van drie bouwlagen hoog, meestal afgedekt met een pseudo-mansardedak (leien) met dakkapellen of soms met zadeldak (pannen). Voorgevels in eclectische of neostijl, geïnspireerd op diverse stijlen doch overwegend met neobarokke en neoclassicistische invloeden. Op de begane grond winkelpui en eventueel entresol. Bel-etage voorzien van doorlopend balkon met gietijzeren hek, op de verdieping erboven individueel balkon of leuning.

Nummers 1 tot 57 met eerder gewone achtergevels of achterhuizen in de Winkelstraat (anno 2014: Notarisstraat).

Talrijke gevels zijn voorzien van gevel- of plintopschriften met architecten, soms aannemers en/of bouwjaar: nummers 20, 68, 98-108, 110 van L. Morial & A. Tertzweil, nummer 20 gedateerd 1885. Nummers 30-38 J. De Leu-Laureys, 1887. Nummer 42 J. Van Crombrugghe. Nummer 44 J. De Raeve. Nummers 45-53, daterend van 1885 (laatst genoemde gedateerd door middel van muurankers). Nummers 56-62 Mommens, 1886. Nummers 64, 93, 124 Jan Hache, eerst genoemde van 1889 en laatst genoemde van 1888. Nummer 66 in cartouche "anno 1889", eertijds met inscriptie J. De Bosscher. Nummers 75-79 Adrien Ledoux. Nummer 82 muurankers 1885.

We onderscheiden volgende geveltypes: top- en lijstgevels geïnspireerd op de traditionele en barok- of renaissancearchitectuur, opgetrokken uit bak- en hardsteen. Aan de 17de eeuw ontleende stijlkenmerken: de vorm der vensters, variërend van rechthoekige, rondboogvormig tot kruiskozijnen en drielichten, speklagen, hoekblokken, reliëfdecoratie, kroonlijsten, pilasters en sierankers. Bijvoorbeeld nummers 7, 9, 49-51, 64, 86-90, 94, 96, 112-114.

Bepleisterde lijstgevels met voornamelijk neobarokke en classicerende inslag. De neobarokke invloed komt het best tot uiting in de fraaie gebosseerde arduinen of houten puien, vaak met neobarokke deur tussen grote winkelramen en in de dakkapellen, afgelijnd met voluten en bekroond met fronton. Voorts herinneren ook bepaalde vensterbekroningen en geveldecoraties, zoals kroonlijsten en frontons, aan de barokstijl. Gevelbepleistering, het silhouet van de gevel en de verticale ritmering daarentegen sluiten meer aan bij de classicistische richting. Als de meest representatieve voorbeelden citeren we: nummers 2-6, 8-18, 20-22, 30-38, 40, 42, 43, 54, 56-62, 64, 68, 78, 93, 110, 116, 124.

De andere huizen behoren eerder tot het doorsneetype en zijn minder belangrijk op zichzelf doch zijn belangrijk voor de continuïteit van het straatbeeld: nummers 1-5, 11, 13, 15-21, 24-28, 35, 37, 46-52, 55, 57, 72, 84, 95, 99, 101-103, 105, 118, 120-122.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door A. Ledoux

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door J. De Bosscher

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door J. De Leu-Laureys

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door J. De Raeve

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door J. Haché

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door L. Morial en A. Tertzweil

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door L. Morial en A. Tertzweil

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Drie burgerhuizen

 • Omvat
  Drie burgerhuizen

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis ontworpen door A. Ledoux

 • Omvat
  Neobarok hoekhuis ontworpen door J. De Raeve

 • Omvat
  Rijhuis

 • Omvat
  Twee burgerhuizen ontworpen door J. De Raeve

 • Omvat
  Winkelhuizen ontworpen door F. Minne

 • Omvat
  Zes eclectische burgerhuizen

 • Is deel van
  Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vlaanderenstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/2839 (Geraadpleegd op 20-06-2021)