Geografisch thema

Drabstraat

ID: 2864   URI: https://id.erfgoed.net/themas/2864

Beschrijving

Leidt van de Koornlei aan de oude Leiehaven naar de Poel wear zich een van de vier oudste stadspoorten bevond, namelijk de Torrepoort op de Houtlei die deel uitmaakte van de vestingen omheen de Sint-Michielsparochie. Zeer gunstig gelegen straat omwille van de directe nabijheid van de stadspoort en de gemakkelijke verbinding met Leie en Schelde via de Houtlei die achter de ene straatzijde liep tot zij in 1898 gedempt werd. Naast enkele zeer oude kernen wordt de huidige scenografie gedomineerd door verscheidene prachtige burger- en herenwoningen uit de tweede helft van de 18de eeuw, overwegend opgetrokken in Lodewijk XVI-stijl. Thans is het straatbeeld, vertrekkende van de Koornlei, geschonden door sloping van drie pakhuizen (17de eeuw) horend bij het voormalige zogenaamd "Hotel De Coninck" in de Jan Breydelstraat; deze huisjes zullen echter ten behoeve van het Museum voor Sierkunsten, ondergebracht in hogergenoemd Hotel, wederopgebouwd worden. Halverwege, waar de straat richting Poel verbreedt, is de oude bebouwing onderbroken door weinig opvallende enkelhuizen met eenvoudige bakstenen of bepleisterde lijstgevel uit het vierde kwart van de 19de eeuw en de 20ste eeuw. De verbreding van het gedeelte van de Drabstraat aanleunend bij de Poel dateert van 1766, wet de hier overwegend bebouwing uit de tweede helft van de 18de eeuw verklaart.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Linters, Adriaan, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1976


Relaties

 • Is deel van
  Gent - middeleeuwse stadskern
  Gent (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Drabstraat 16 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis en tuinpaviljoen
  Drabstraat 18 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis Goethalssteen
  Drabstraat 34 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl
  Drabstraat 17 (Gent)

 • Omvat
  Classicistisch herenhuis
  Drabstraat 37, 39 (Gent)

 • Omvat
  Herenhuis
  Drabstraat 40 (Gent)

 • Omvat
  Herenhuis Hotel Wellington
  Drabstraat 32 (Gent)

 • Omvat
  Herenhuis Huis van Saceghem
  Drabstraat 42 (Gent)

 • Omvat
  Herenhuis in classicistische stijl
  Drabstraat 14 (Gent)

 • Omvat
  Herenhuis in neorococo
  Drabstraat 43, 45 (Gent)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Drabstraat 2, Jan Breydelstraat 1, 1A, 1B (Gent)

 • Omvat
  Huis Deleu
  Drabstraat 12 (Gent)

 • Omvat
  Stadswoning
  Drabstraat 31 (Gent)

 • Omvat
  Stadswoning
  Drabstraat 31 (Gent)

 • Omvat
  Stadswoning
  Drabstraat 47 (Gent)

 • Omvat
  Twee burgerhuizen
  Drabstraat 31 (Gent)