Geografisch thema

François Laurentplein (middeleeuwse stadskern)

ID
2870
URI
https://id.erfgoed.net/themas/2870

Beschrijving

Zogenaamd naar professor François Laurent (1810-1887), hoogleraar in het burgerlijk recht aan de Gentse universiteit.

Rechthoekig plein, in 1884 aangelegd op de overwelfde Nederschelde waardoor enkel de westzijde van het plein behoort bij de Kuip.

In het zuiden, bij de Brabantdam, afgesloten door een blinde muurwand met huldemonument aan gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog; ertegenover monumentaal bronzen standbeeld van prof. Laurent naar ontwerp van J.P. Van Biesbroeck door vereniging van oud-studenten en advocaat Willecquet hier opgericht in 1908. Een huldebetoon van de stad en curriculum vitae staat achteraan op de arduinen sokkel. Heden begraasd en beboomd plein met parking met behouden eind-19de-eeuwse architectuur langs de westzijde.


Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. met medewerking van LINTERS A. & DAMBRE-VAN TYGHEM F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4na, Brussel - Gent.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Tegen de zijgevel van het pand op de hoek van de Brabantdam en het François Laurentplein bevinden zich muurschilderingen die de historiek van deze plek duiden. Ze werden uitgevoerd door Jan Van Imschoot en ingehuldigd op 17 september 2005. Onder deze schilderingen bevindt zich sinds het interbellum een gevelplaat die hulde brengt aan de helden van de Eerste Wereldoorlog. Ze werd gesigneerd door "H.V.D. BosscHe sculpT".
 • DEPESTEL, SARAH, Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, Masterproef Monumenten- en Landschapszorg, Artesis Hogeschool Antwerpen, 2009.
Auteurs : Depestel, Sarah
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door Van Crombrugghe

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis ontworpen door M. De Noyette

 • Is deel van
  Gent - middeleeuwse stadskern

 • Is gerelateerd aan
  François Laurentplein (stadsuitbreiding tot 16e-eeuwse omwalling)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: François Laurentplein (middeleeuwse stadskern) [online], https://id.erfgoed.net/themas/2870 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.