Geografisch thema

Graslei

ID
2880
URI
https://id.erfgoed.net/themas/2880

Beschrijving

Gelegen aan de rechteroever van de Leie tussen de Grasbrug en de Sint-Michielsbrug, en evenals de andere Leie-oever voorheen genaamd Koornlei en Tussenbruggen; stedelijke nederzetting aldaar ontstaan in de 10de eeuw, in de onmiddellijke nabijheid van het Castrum en de Groentenmarkt. Vertoont sinds de 11de eeuw een groeiende handelsactiviteit en werd de eigenlijke haven van Gent. Aan weerszijden van de Leie, in de onmiddellijke nabijheid van de middeleeuwse haven, kwamen de Sint-Michiels- en de Sint-Niklaaskerk tot stand, Sint-Nicolaas zijnde de schutspatroon van schippers en graanhandelaars. Met de Koornmarkt vormden de Gras- en Koornlei het centrale punt van de Vlaamse graanhandel. Een groot deel van de huidige bebouwing herinnert den ook sterk aan de verschillende havenactiviteiten die hier vroeger plaats vonden en weerspiegelen de bloei van de Gentse ambachten en neringen, wat voornamelijk te danken was aan het stapelrecht op het graan dat de Gentenaars verworven hadden.

Natuurstenen kaaimuren, afgezet met gietijzeren, met leeuwenkoppen versierde balustrades. Vijf cilindervormige gietijzeren meerpalen met gietijzeren muts, waarop wapenschild met gekroonde klimmende leeuw, tussen datum 18-62. Met het oog op de wereldtentoonstelling te Gent in 1913 werden de historische gevels op de Graslei grondig gerestaureerd of gereconstrueerd in eerste kwart 20ste eeuw; daarbij werd voornamelijk gesteund op de sporen van de oorspronkelijke gevels die onder de 19de-eeuwse bepleistering terug gevonden werden en/of op afbeeldingen die de vroegere toestand van de gevel weergaven, ofwel werden de gevels heropgebouwd in de gangbare stijl van vroeger; zo zijn nummer 6 en nummer 7 met zekerheid aan te wijzen als volledig gefantaseerde reconstructies. Meestal werd bij de restauratie gebruik gemaakt van nieuw bouwmateriaal en werden voornamelijk de onderdelen van Ledesteen vervangen door Franse kalkzandsteen.


Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. met medewerking van LINTERS A. & DAMBRE-VAN TYGHEM F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in Belgiƫ, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4na, Brussel - Gent.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Omgeving Graslei en Korenlei

 • Omvat
  Achterhuisje van burgerhuis De Wapens van Zeeland

 • Omvat
  Burgerhuis 't Middelhuus en De Witte Leeuw

 • Omvat
  Burgerhuis De Beerie

 • Omvat
  Burgerhuis het Maagdeken

 • Omvat
  Cooremetershuys

 • Omvat
  Gildehuis Den Enghel

 • Omvat
  Gildehuis der Vrije Schippers

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Korenmetershuis

 • Omvat
  Postgebouw

 • Omvat
  Romaans stapelhuis Spijker

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Tolhuisje


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Graslei [online], https://id.erfgoed.net/themas/2880 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.