Geografisch thema

Korenmarkt

ID
2915
URI
https://id.erfgoed.net/themas/2915

Beschrijving

Vanouds het commercieel en economisch centrum van de stad, waar sinds de 14de eeuw op vrijdag het koren verhandeld werd en waar thans beursmensen elkaar nog treffen. Voorheen genaamd "Koornaard". Trechtervormig plein vertrekkend van de Korte Munt en vroeger afgesloten door het Sterrestraatje dat bij de aanleg van de Sint-Michielshelling in het eerste kwart van de 20ste eeuw verdween. Straatbeeld gedomineerd door de westgevel van Sint-Niklaaskerk met aan de overzijde de monumentale voorgevel met klokkentoren van het Postgebouw. Voorts aan beide zijden bebouwd met woningen van ongeveer dezelfde schaal doch van verschillend geveltype variërend tussen de 13de en 20ste eeuw. Plaats van huidige Postgebouw van einde 15de eeuw af ingenomen door stadsgevangenis of het Chastelet; werd in 1716 gesloopt om plaats te maken voor het Pakhuis, een stijlvol gebouw in Lodewijk-XIV-stijl opgetrokken in 1719 naar ontwerp van de befaamde Gentse architect Bernard de Wilde. Voor het Pakhuis werd in 1839 de waag geïnstalleerd hetgeen verscheidene herbergen in de onmiddellijke omgeving deed ontstaan. Tevens was de Koornmarkt toen een belangrijke vertrek- en aankomstplaats der diligences. Sinds 1874 werd de Koornmarkt de verzamelplaats van de Gentse stadstrams en thans nog steeds belangrijk verkeersknooppunt. Het Pakhuis werd in 1887 gesloopt met de bedoeling op dezelfde plaats een stadsschouwburg op te trekken die tenslotte op het huidige Sint-Baafsplein tot stand kwam. Na sloping van een reeks woningen op Graslei en Koornmarkt tot de Windassteeg kwam uiteindelijk het Postgebouw klaar in 1903.

 • D'EXSTEYL R. 1968: Graan- en steekspelen. De Koornmarkt te Gent. Toerisme in Oost-Vlaanderen, Gent, 126-128

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Borluutsteen

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis De Beerie

 • Omvat
  Burgerhuis De Maecht van Ghent

 • Omvat
  Burgerhuis De Wapens van Zeeland

 • Omvat
  Burgerhuis Het Meuleken

 • Omvat
  Burgerhuis in neorococostijl

 • Omvat
  Ensemble van burgerhuizen

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis Den Oude Sack

 • Omvat
  Hotel d'Allemagne

 • Omvat
  Huizen De drie Posthoorns en Het Damberd

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Niklaas

 • Omvat
  Postgebouw

 • Omvat
  Rij burgerhuizen

 • Omvat
  Stadswoning De Cleppe

 • Omvat
  Warenhuis SARMA

 • Is deel van
  Gent - middeleeuwse stadskern


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Korenmarkt [online] https://id.erfgoed.net/themas/2915 (Geraadpleegd op )