Geografisch thema

Sint-Baafsplein

ID
2961
URI
https://id.erfgoed.net/themas/2961

Beschrijving

Ruim rechthoekige plein gelegen tussen de westgevel van de gotische Sint-Baafskathedraal (ten oosten) en het Belfort met de Lakenhal (ten westen). Ontstaan in 1897, als onderdeel van de transformatiewerken aan de voet van het Belfort, door het verdwijnen van de Regnessestraat en de Sint-Jansstraat respectievelijk leidend van het Belfort naar de Nederpolder en naar de huidige Sint-Baafskathedraal. Het slopen van deze straten maakte deel uit van het project van burgemeester baron E. Braun tot vrijmaking van een gedeelte van de oude binnenstad waardoor het vermaarde zicht met de drie beroemde torens van Gent ontstond. In 1899 werd op de plaats van de Regnessestraat de Koninklijke Nederlandse Schouwburg opgericht, voorts wordt de noordzijde van het huidige plein ingenomen door een reeks kleurige burgerwoningen in eclectische stijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. De overzijde (zuidzijde) die de bewaard gebleven straatkant is van de verdwenen Sint-Jansstraat, is bebouwd met ruime 18de-eeuwse heren- en burgerwoningen waaronder voornamelijk het zogenaamde Hotel Hamelinck opvalt. Voorts komen daartussen sterk gewijzigde 18de- en 19de-eeuwse gevels voor waarachter zeer waarschijnlijk nog oude kernen schuilgaan.

Recht tegenover de Koninklijke Nederlandse Schouwburg, midden op het Sint-Baafsplein, bevindt zich een rechthoekige grasperk met een gedenkteken gewijd aan Jan Frans Willems (1798-1846), gebeeldhouwd door Isidoor De Rudder en ingehuldigd in 1899: granieten voetstuk met in reliëf een borstbeeld van J.F. Willems, voorstellingen van zijn voornaamste werken en vermelding van zijn medewerkers. Op het voetstuk prijkt een groep van wit marmer, als zinnebeeld van het ontwakend Vlaanderen: een jongeling die de Vlaamse genius symboliseert, wekt een maagd die Vlaanderen voorstelt.

 • CHABOT G. 1960: Gentse standbeelden. J.F. Willems gedenkteken. Toerisme in Oost-Vlaanderen, Gent, 136-137.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. met medewerking van LINTERS A. & DAMBRE-VAN TYGHEM F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4na, Brussel - Gent.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Belfort

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis in eclectische stijl

 • Omvat
  Burgerhuis in eclectische stijl

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door Urbain Crommen

 • Omvat
  Hoekhuis ontworpen door J. Gys

 • Omvat
  Hof van Herzele

 • Omvat
  Hotel Haemelinck

 • Omvat
  Koninklijke Nederlandse Schouwburg

 • Omvat
  Lakenhal

 • Omvat
  Sint-Baafskathedraal

 • Is deel van
  Gent - middeleeuwse stadskern


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Baafsplein [online], https://id.erfgoed.net/themas/2961 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.