Geografisch thema

Vrouwebroersstraat

ID
2985
URI
https://id.erfgoed.net/themas/2985

Beschrijving

De Vrouwebroersstraat, eertijds ook Kuipersteeg genaamd, brengt een loodrechte verbinding tot stand tussen de Lange Steenstraat in het noorden en de Plotersgracht. Haar benaming ontleent zij aan het Pand met kloosterkerk van de Onze-Vrouwenbroeders of de Geschoeide Karmelieten. De voorgevel van de kloosterkerk en de straatgevel van refter en keuken van dit gebouwencomplex beslaan drie vierden van de oostzijde van de Vrouwebroersstraat. De westzijde van de straat en de hoeken gevormd met de Plotersgracht zijn overwegend bebouwd met grote einde 18de-eeuwse en begin 19de-eeuwse woningen. Slechts twee oudere woonhuizen, palend aan de vroegere Plottersgracht, zijn bewaard gebleven. In het zuiden werd deze straat vroeger gedwarst door de thans gedempte Plotters- of Leertouwersgracht waarvan het oorspronkelijk tracé grotendeels bewaard gebleven is. Hier in de straat is het tracé nog herkenbaar aan de twee tegenover elkaar liggende poorten.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Patershol

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Klooster en kerk van de geschoeide karmelieten

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Twee burgerhuizen

 • Omvat
  Twee stadswoningen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vrouwebroersstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/2985 (Geraadpleegd op )