Geografisch thema

Vrouwebroersstraat

ID: 2985   URI: https://id.erfgoed.net/themas/2985

Beschrijving

De Vrouwebroersstraat, eertijds ook Kuipersteeg genaamd, brengt een loodrechte verbinding tot stand tussen de Lange Steenstraat in het noorden en de Plotersgracht. Haar benaming ontleent zij aan het Pand met kloosterkerk van de Onze-Vrouwenbroeders of de Geschoeide Karmelieten. De voorgevel van de kloosterkerk en de straatgevel van refter en keuken van dit gebouwencomplex beslaan drie vierden van de oostzijde van de Vrouwebroersstraat. De westzijde van de straat en de hoeken gevormd met de Plotersgracht zijn overwegend bebouwd met grote einde 18de-eeuwse en begin 19de-eeuwse woningen. Slechts twee oudere woonhuizen, palend aan de vroegere Plottersgracht, zijn bewaard gebleven. In het zuiden werd deze straat vroeger gedwarst door de thans gedempte Plotters- of Leertouwersgracht waarvan het oorspronkelijk tracé grotendeels bewaard gebleven is. Hier in de straat is het tracé nog herkenbaar aan de twee tegenover elkaar liggende poorten.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1976


Relaties

 • Is deel van
  Patershol
  Ballenstraat , Corduwaniersstraat Drongenhof Geldmunt Haringsteeg Hertogstraat Kaatsspelplein Kal...

 • Omvat
  Herenhuis
  Vrouwebroersstraat 17 (Gent)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Vrouwebroersstraat 2, 4 (Gent)

 • Omvat
  Klooster en kerk van de geschoeide karmelieten
  Lange Steenstraat 16, 18, Vrouwebroersstraat 6, zonder nummer (Gent)

 • Omvat
  Stadswoning
  Vrouwebroersstraat 1 (Gent)

 • Omvat
  Stadswoning
  Vrouwebroersstraat 1 (Gent)

 • Omvat
  Stadswoning
  Vrouwebroersstraat 11, 13, 15 (Gent)

 • Omvat
  Stadswoning
  Vrouwebroersstraat 19, 21 (Gent)

 • Omvat
  Twee burgerhuizen
  Vrouwebroersstraat 2, 4 (Gent)

 • Omvat
  Twee stadswoningen
  Vrouwebroersstraat 3, 5, 7 (Gent)