Geografisch thema

Jakob Jordaensstraat

ID: 3056   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3056

Beschrijving

Maakt deel uit van de wijk Eekhout. In de jaren 1880 vatte men de sanering aan van het gebied Eekhout dat, met de Kattenberg, als hoogste punt van de stad, lange tijd onbebouwd gebleven was, maar in de 19de eeuw een concentratie kende van talrijke arbeiderswoningen in kleine steegjes. Bij het slopen van de Bataviawijk voor het oprichten van de universiteitsgebouwen, werd ook deze wijk onder handen genomen. Met het Prudens Van Duyseplein als centraal punt werd planmatig een nieuwe wijk ontworpen op de helling van de Blandinusheuvel met een stratenpatroon in radiaalstructuur (zie ook Prudens Van Duyseplein).


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

  • Omvat
    Burgerhuizen

  • Omvat
    Stadswoningen

  • Is deel van
    Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding