Geografisch thema

Kanunnikstraat

ID: 3062   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3062

Beschrijving

Maakt deel uit van de wijk Eekhout, die rond 1880 gesaneerd werd. Het gebied Eekhout was, samen met de Kattenberg, als hoogste punt van de stad, lange tijd onbebouwd gebleven, maar kende in de 19de eeuw een concentratie van talrijke arbeiderswoningen in kleine steegjes. Bij het slopen van de Bataviawijk voor het oprichten van de universiteitsgebouwen, meer bepaald het "Instituut der Wetenschappen" in de Jozef Plateaustraat, werd ook deze wijk onder handen genomen. Met het Prudens Van Duyseplein als centraal punt werd planmatig een nieuwe wijk ontworpen op de helling van de Blandinusheuvel met een stratenpatroon in radiaalstructuur (zie ook Prudens Van Duyseplein). De meeste straten werden genoemd naar bekende figuren uit het Gentse.

Rechte straat opklimmend van de Kortrijksepoortstraat naar het kruispunt met onder andere Hippolyte Metdepenningen- en Jakob Jordaensstraat. Wordt halverwege gekruist door de Karel Van Hulthemstraat.

In het eerste deel der straat, voor het kruispunt met de Karel Van Hulthemstraat, op de even zijde bebouwd met een rij arbeidershuizen. Beraapte of gecementeerde lijstgeveltjes met twee bouwlagen, twee traveeën (spiegelbeeldschema) onder zadeldak (pannen), uit het begin van de 19de eeuw. Trapsgewijze verspringende kroonlijstlijn door het stijgende straatniveau. Rechthoekige deuren en vensters op hardstenen dorpel. Tussen nummer 22 en 24 bevindt zich een smalle overbouwde doorgang naar een klein steegbeluik van drie woningen (vroeg 19de-eeuws) evenwijdig met de straat (gesloopt). Beluikhuizen van anderhalve bouwlaag, twee traveeën onder naar de voorgevel afhellend lessenaarsdak (pannen). Verankerde en vroeger gewitte gevel op gepikte plint met rechthoekige openingen op tegeldorpel. De laatste woning van de rij is thans van het beluik afgesloten en wordt als bergruimte van nummer 10 gebruikt. Nummer 14-16 (gesloopt) ontstond in 1837 door opsplitsing van een woning uit de vroege 19de eeuw in voor- en achterhuis. Twee woningen welke de gevelwand links achter de toegang vormden, werden rond 1942 gesupprimeerd.
Aan de overzijde (nummers 1-9): eenheidsbebouwing van vijf rijhuizen per drie en twee gekoppeld en een hoekhuis (nummer 11), doch eveneens met verschillende bouwlaaghoogte. Neoclassicistische geritmeerde bovenbouw met rechthoekige nissen.

Voorbij de Karel Van Hulthemstraat meer gevarieerde burgerhuizen van drie (onderkelderde) bouwlagen onder zadeldaken (pannen), opgetrokken in het laatste kwart van de 19de eeuw. Lijstgevels van twee traveeën met schaarse verwerking van neoclassicistische elementen in de bepleisterde of bakstenen voorgevelbehandeling. Rechthoekige of steekboogvensters met sober stucwerk omlijst, doorgaans met doorlopende lekdrempels en kordons. Verscheidene gevels bezitten op de tweede bouwlaag een houten, hoekige erker met bekronend balkonhek.

Speciaal te vermelden zijn: het hoekcomplex Hippolyte Metdepenningenstraat 30 van 1912, en nummer 38 met art-nouveau-invloed.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

  • Omvat
    Burgerhuis

  • Omvat
    Hoekcomplex

  • Is deel van
    Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding