Geografisch thema

Ketelvest

ID
3068
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3068

Beschrijving

Genoemd naar de gelijknamige vestingswal van de eerste stadsversterking, in de eerste helft van de 11de eeuw gegraven als verbinding tussen Leie en Schelde, tevens scheiding van het rechtsgebied van de stad en het gebied dat onder de bevoegdheid van de abt van de Sint-Pietersabdij stond, te zien aan de twee bewaarde grensstenen verwerkt in de gevel van het Sint-Barbaracollege en in nummer 39. Van de Ketelpoort, eertijds gelegen aan de huidige Ketelbrug (gedateerd 1913), genoemd naar zijn architectonische kenmerken, verdwenen de laatste elementen in 1780.

Noordzijde bebouwd met kleine, grotendeels onbewoonde of vervallen rijhuisjes met achtergevel uitziend op de Ketelvest. Vanouds bres tussen nummer 21 en nummer 23. Voorbij de bres enkele grotere rijhuizen uit het einde van de 18de eeuw en uit de 19de eeuw.

Zuidzijde bebouwd met enkele fraaie woningen uit de 17de tot 19de eeuw. Voorts nummer 22-24-26, de gebouwen van de drukkerij "De Gentenaar" uit de eerste helft van de 20ste eeuw en de 19de-eeuwse achtergevels van de complexen van de Savaanstraat.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis De Vier Gekroonden

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Hoekgebouw ontworpen door R. Schellinck

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Rijhuizen

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Is deel van
  Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ketelvest [online] https://id.erfgoed.net/themas/3068 (Geraadpleegd op 13-06-2021)