Geografisch thema

Sint-Lievenslaan [stadsuitbreiding tot 16e-eeuwse omwalling]

ID
3120
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3120

Beschrijving

Ter hoogte van de Sint-Lievensvest aangelegd kort na 1860 bij de uitvoering van de algemene slopingswerken van de stadswallen en -poorten na de afschaffing van het stadstolrecht. De Sint-Lievensvest liep van de Sint-Lievenspoort tot de Bovenschelde waar het Leysenbollewerk opgericht werd ter bescherming van de Schelde bij het binnenkomen van de stad. Aanvankelijk een beboomde boulevard van de Sint-Lievensbrug tot de Ter Platenbrug. Sinds circa 1972 een onderdeel van de Ringlaan van Gent. Halverwege komt een vrij groot ommuurd braakliggend perceel voor, aanvankelijk deel uitmakend van de 17e-eeuwse stadsvesten en waar in de tweede helft van de 17de eeuw een kruitmagazijn opgetrokken werd.

Door de stad verkregen in 1878-1882 en in 1901 gesloopt. De dienstgebouwen van de stad die daar gebouwd werden zijn inmiddels afgebroken en heden is het terrein voorbehouden voor een nieuw administratief centrum voor openbare diensten waarvan de opbouw begonnen is. Voorts komen tussen vernieuwbouw en flatgebouwen eenvoudige rijhuizen voor van het enkelhuistype uit het derde kwart van de 19de eeuw (nummer 7, 9, 11, 15, 17, 21, 49, 51) met witte, bepleisterde lijstgevels van twee traveeën en drie bouwlagen; de bovenvensters meestal voorzien van sobere stucomlijstingen. Tussen de Leeuwstraat en de Frans Spaestraat (nummer 89 tot 97), rijhuizen met hetzelfde volume doch van circa 1900, de bredere venstertravee met een markerende erker.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis in art deco

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door A. Van de Kerkhove

 • Omvat
  Kunstenaarswoning ontworpen door A. Van Hoecke-Dessel

 • Is gerelateerd aan
  Eclectisch burgerhuis ontworpen door J.G. Semey

 • Is gerelateerd aan
  Sint-Lievenslaan

 • Is deel van
  Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Lievenslaan [stadsuitbreiding tot 16e-eeuwse omwalling] [online] https://id.erfgoed.net/themas/3120 (Geraadpleegd op )