Geografisch thema

Sint-Pietersnieuwstraat

ID
3122
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3122

Beschrijving

Eén der oudste wegen van de stad, gelegen op een heuvelrug gelijklopend met de Schelde en aldus een natuurlijke verbinding vormend tussen de Sint-Pieters en de Sint-Baafsabdij die beide in de loop van de 10de eeuw, na hun verwoesting door de Noormannen, wederopgericht werden.

Huidige scenografie van de straat resulteert van de urbanisatieplannen van circa 1850 waaraan het voormalige Sint-Pietersdorp werd onderworpen; voorts bepaald door de inplanting van universitaire gebouwen en het rechttrekken en verbreden van de dwarsstraten eind 19de eeuw.

Neoclassicistische burger- en herenhuizen maken het dominerend geveltype van deze straat uit, terwijl de art-nouveaugevel van het feestlokaal Vooruit onder meer gemarkeerd wordt door zijn inplanting tegenover de Bagattenstraat. Tot de minder belangrijke doorsneearchitectuur van de straat behoren een aantal eenvoudige bepleisterde lijstgevels van drie traveeën en drie bouwlagen, uit de 19de eeuw, meestal met omlijste rechthoekige bovenvensters en verbouwde benedenverdiepingen (nummers 27, 29, 103, 105, 120, 182).

Tegenover de Jozef Plateaustraat is de ene gevelwand van de Sint-Pietersnieuwstraat over een brede strook onderbroken door het nummer 41: achterin gelegen geel bakstenen complex gebouw van de Rijksuniversiteit, de zogenaamde Technische Laboratoria opgetrokken in een sobere en zakelijke baksteenstijl van 1931 tot 1945 naar ontwerp van architect J.N. Cloquet en G. Magnel. Deze gebouwen liggen aan de Schelde-oever en achter de tuinen van de woningen van de straat tot aan de Hoveniersberg. Gelijklopend met deze gebouwen, op het talud achter de met steunberen verstevigde muur die de tuinen van de Sint-Pietersnieuwstraat alhier begrenst, is een gedeelte behouden van een oud wandelpad dat van de Parijsberg langs de Schelde zou gevoerd hebben tot de gesloopte Onze-Lieve-Vrouwekerk (Twee-Kerkenstraat). Langs dit wandelpad zouden zich verscheidene kleine lusthoven bevonden hebben waarvan het zogehaamde "Kasteeltje Emmaüs" een bewaard voorbeeld is. Enkele meters voor het pad heden doodloopt op de tuin van voornoemd kasteeltje (Hoveniersberg nummer 3) bevindt zich op het talud naast het pad een kleine constructie uit de 16de à 17de eeuw (achter nummer 95) mogelijk aanvankelijk eveneens een dergelijk lusthofje.


Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. met medewerking van LINTERS A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nb Zuid-West, Brussel - Gent.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Achterhuis

 • Omvat
  Appartementsgebouw ontworpen door Pol Ed. Hoste

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis en studentenrestaurant De Brug

 • Omvat
  Burgerhuis met lijstgevel

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door J. De Leu-Laureys

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door A. Ledoux

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door G. Vereecken

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door L. Minard

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Café De Hoeve - Bij Mon

 • Omvat
  Feestlokaal Vooruit

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis ontworpen door J. De Leu-Laureys

 • Omvat
  Hoekhuisje

 • Omvat
  Klooster en rustoord voor dames van de zusters van de Onbevlekte Ontvangenis - apostolinnen

 • Omvat
  Neoclassicistisch appartementsgebouw

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Redactie en drukkerij Dagblad Vooruit

 • Omvat
  Rijksuniversitaire gebouwen, rectoraat, beheer en technische dienst

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning 't Keetje

 • Omvat
  Stadswoning met trapgevel

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen met lijstgevel

 • Omvat
  Technische laboratoria en thermische centrale van de Universiteit Gent

 • Omvat
  Theater Nieuw Circus

 • Omvat
  Twee burgerhuizen

 • Omvat
  Twee ijskelders van brouwerij-frisdrankenbedrijf Donny-Bartsoen

 • Is deel van
  Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Sint-Pietersnieuwstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/3122 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.