Geografisch thema

Voetweg

ID
3136
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3136

Beschrijving

Gekasseide smalle straat van het vroegere Sint-Pietersdorp, met dalend en bochtig tracé tussen de Overpoortstraat ombuigend naar de Kantienberg. Het straatbeeld wordt heden overwegend bepaald door kleine arbeiderswoningen uit de tweede helft van de 19de eeuw, met twee en een halve bouwlaag van twee traveeën en variërende en vaak vernieuwde parementen. Enkele panden met oudere kern op de vroegere rooilijn getuigen van een oude bebouwing: nummer 58 met verankerde, gecementeerde voorgevel met twee bouwlagen onder hoog zadeldak met zijaandak (minstens 18de-eeuws) en nummer 66 met één bouwlaag onder overkragend zadeldak en gekalkte voorgevel op gepekte plint daterend uit de 18de eeuw.

In de bocht bevindt zich de ingang van de voormalige UCO-Terplaten spinnerij.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Voetweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/3136 (Geraadpleegd op 07-05-2021)