Geografisch thema

Wijngaardstraat

ID
3140
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3140

Beschrijving

Oud straattracé dat leidt van de Pekelharing tot de Iepenstraat; de rechte hoek in het straatverloop vormde de aflijning van de hovingen van het verdwenen Sint-Agneteklooster (zie Lindenlei nummer 18). Waarschijnlijk zijn nummers 50-54 verbouwde resten van dienstgebouwen van voornoemd klooster. Beide gevelwanden zijn voornamelijk samengesteld uit breedhuizen met lijstgevels waarvan verscheidene duidelijk aan te wijzen zijn als verbouwde oude woonhuizen. Nabij de Iepenstraat komen kleine arbeidershuizen en een haaks ingeplant straatbeluik voor.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Driezijdig bebouwd pleinbeluik

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis en rijhuizen

 • Omvat
  Huizenblok

 • Omvat
  Rijhuis in zakelijke stijl

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Twee gekoppelde stadswoningen

 • Omvat
  Twee rijhuizen

 • Omvat
  Twee stadswoningen

 • Omvat
  Twee stadswoningen

 • Is deel van
  Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Wijngaardstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/3140 (Geraadpleegd op 23-06-2021)