Geografisch thema

Forelstraat

ID
3180
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3180

Beschrijving

De vroegst op de Heirnis (zie Heernislaan) aangelegde straat, namelijk in 1881 van de Ferdinand Lousbergskaai tot de ringspoorweg. Eindigend bij het kruispunt met de Nijverheidstraat, Toekomststraat, Aannemersstraat en Wolterslaan (Sint-Amandsberg). Aanvankelijk Toekomststraat geheten zoals het verlengde van de straat op de deelgemeente Sint-Amandsberg.

Bebouwd met veelal in reeksen opgetrokken, doch ook afzonderlijke doorsneeburgerhuizen van drie bouwlagen en twee of drie traveeën, uit eind negentiende en begin twintigste eeuw. Overwegend witbepleisterde lijstgevels met door kordons sterk horizontaal gemarkeerde vensterregisters, veelal verrijkt met stucversiering rondom de vensters. Verscheidene behouden houten winkelpuien van circa 1900 getuigen van het nog steeds commercieel karakter van de straat (nummer 53, 68, 108, 110, 111, 113, 115, 119, 139). Sommige gevels springen meer in het oog door hun grotere afmetingen of een opvallender geveldecoratie ten opzichte van de overige huizen van de straat (bijvoorbeeld nummer 90-94 met een centrale houten erker en fraaie stucsluitstenen voor de bovenvensters). Op de hoek met de Zalmstraat verrees in 1898-1900 de neogotische bakstenen Sint-Antonius van Padua parochiekerk met bijhorende pastorie.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis 't Huis Sint-Antoon

 • Omvat
  Burgerhuizen in eenheidsbebouwing

 • Omvat
  Dienstgebouw Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen

 • Omvat
  Ensemble burgerhuizen

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch herenhuis

 • Omvat
  Neoclassicistische burgerhuizen

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Antonius van Padua

 • Omvat
  Pastorie Sint-Antonius van Paduaparochie

 • Omvat
  Stadswoning met bakkerij

 • Is deel van
  Gent - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Forelstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/3180 (Geraadpleegd op )