Geografisch thema

Rijsenbergstraat

ID
3268
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3268

Beschrijving

Ruime straat met bochtig tracé in het gebied van Sint-Pieters-Aaigem, geürbaniseerd na de eerste wereldoorlog. Aanvankelijk slechts sporadisch bebouwd met paviljoenen in grote tuinen. Nieuwe aflijning van 1931; heden beboomd. Bebouwing van circa 1935 met voornamelijk rijhuizen, soms met voortuinen in een vrij zakelijke baksteenstijl met meestal drie bouwlagen en plat dak (onder meer nummers 28, 30, 42, 44, 46, op een hekpijler gesigneerd "E. De Nil, architect" en daterend van 1936, 82 gesigneerd "Rob. Buysse, architecte, Gand"). Daarnaast komen enkele villa's voor en meergezinswoningen (onder meer op de hoek met de Distelstraat nummers 62-70, gesigneerd: "J.M. Joris, architect, E. Scherpereel, entrepreneur, 1935").

Nummer 40. School met de bijbel, Gaspard de Coligny. Achterin gelegen schoolgebouw in zakelijke baksteenstijl, daterend van 1934 (zie gevelsteen) met erachter gelegen kapel met houten klokkentorentje.

Het einde van de straat (vroeger moerassen) werd slechts recent bebouwd met hoge flatgebouwen, aansluitend bij de hoogbouw aan de Watersportbaan. De moderne Verrijzeniskerk, afhankelijk van de Sint-Paulusparochie dateert van 1970-72.

 • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1936/R/6.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nc, Brussel - Gent.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Appartementsgebouw naar ontwerp van architectenbureau C. Van Grimbergen

 • Omvat
  Appartementsgebouw naar ontwerp van Emile De Nil

 • Omvat
  Appartementsgebouw naar ontwerp van Jules Lippens

 • Omvat
  Appartementsgebouw naar ontwerp van Marcel Ongenae

 • Omvat
  Art-deco-stadswoning naar ontwerp van Georges Fontaine

 • Omvat
  Art-decoburgerhuis

 • Omvat
  Art-decoburgerhuis

 • Omvat
  Art-decoburgerhuis naar ontwerp van Georges Fontaine

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van Alexander Meuleman

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van Andréas De Maerteleire

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van Antoine Gruyaert

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van Emile De Nil

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van Guillaume Gyselinck

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van H. Van Laere

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van Jan-Albert De Bondt

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van Jos. Den Dooven

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van Maurice Olieux

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van Robert Buysse

 • Omvat
  Meergezinswoning naar ontwerp van Alexander Meuleman

 • Omvat
  Modernistisch burgerhuis naar ontwerp van Guillaume Gyselinck

 • Omvat
  Modernistische stadswoning

 • Omvat
  Modernistische stadswoning naar ontwerp van Emile De Nil

 • Omvat
  Stadswoning naar ontwerp van K. Saverys

 • Omvat
  Stadswoning van 1941 naar ontwerp van Frans Meirlé

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Villa Mauresque naar ontwerp van Marcel Colpaert

 • Omvat
  Villa naar ontwerp van Emile De Nil

 • Is deel van
  Gent - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Rijsenbergstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/3268 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.