Geografisch thema

Tuinwijklaan

ID: 3289   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3289

Beschrijving

Beboomde laan met bochtig tracé tussen de Ganzendries en Voskenslaan, afgelijnd circa 1925 doch met resten van een oudere landelijke bebouwing met ondermeer twee hoevetjes (eerste helft 19de eeuw, nummer 72 en 83) en enkele alleenstaande villa's (eerste kwart 20ste eeuw) in ruime tuinen (nummer 68 en 70).

De bebouwing bestaat echter voornamelijk uit doorsneeburgerhuizen in zakelijke baksteenstijl van circa 1930, aan de zuidzijde met voortuintjes. Rijhuizen van drie bouwlagen en twee traveeën, meestal met plat dak (nummer 35 is gesigneerd L. d'Haeseleer).

Ten noorden van de straat werd tussen 1924 en 1927 een typische tuinwijk aangelegd in de vorm van twee samenlopende straten (Goudenregenstraat en Hofmeierstraat) naar ontwerp van de architecten A. Janssens en O. en A. Van de Voorde, uitgevoerd door de aannemers Gildemyn Frères. Bebouwing in afzonderlijke huizenblokken van vier of zes woningen (spiegelbeeldschema) met twee bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok evenwijdig met de straat) begrensd door diepe huisjes met puntgevel. Voor- en achtertuinen.

 • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling IX (Gent), 1924-1927/27.
 • MARRES V. 1934: La belle toiture, Bâtir 24, 921.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve met losstaande bestanddelen

 • Is deel van
  Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Tuinwijklaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/3289 (Geraadpleegd op 19-01-2021)