Geografisch thema

Vlaamsekaai

ID
3291
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3291

Beschrijving

In 1886-1892 op de zogenaamde Heirnis afgelijnde laan gesitueerd aan de linkeroever van de Nederschelde, zie Heernislaan. Vroeger Boulevard de Gentbrugge en Scheldelaan geheten. Het oorspronkelijk zeer apart karakter dankte deze boulevard aan de schilderachtige huizenrij samengesteld uit zogenaamde "villa's" van 1894 tot 1902, alle naar ontwerp van architect J.G. Semey en uitgevoerd in de hem zo eigen gemaakte eclectische bouwstijl. Hun samenhorigheid komt echter ook voort uit het feit dat deze villa's gewijd zijn aan een of ander Vlaams kunstenaar (schrijver, toondichter of schilder) die tevens een rol gespeeld heeft bij de bewustwording van het Vlaamse volk en de culturele eenheid tussen beide Nederlanden nastreefde. Ter onderstreping daarvan werden naast de huisnaam ook toepasselijke opschriften en borstbeelden voorzien. Van deze merkwaardige huizenrij ging reeds de helft verloren door sloping voor nieuwe bouw en flats. Slechts elf villa's van de reeks van negentien gewijd aan (toon)dichters bleven in een aaneengesloten rij overeind en wat verderop nog één gewijd aan schilders. Deze vroegere beboomde en sfeervolle kaai kreeg echter de doodsteek door de aanleg van de Keizersviaduct (begin zeventiger jaren van de 20ste eeuw) en is nu op de eerste plaats een onderdeel van de verkeersring.

 • VAN TYGHEM F. 1973: De Vlaamse Kaai te Gent: een typisch voorbeeld van negentiende-eeuws eclectisme, Gentse bijdragen tot de kunstgeschiedenis, 23.5, 281-302.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nc, Brussel - Gent.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis met trapgevel

 • Omvat
  Burgerhuis met trapgevel

 • Omvat
  Koffiehuis

 • Omvat
  Twee burgerhuizen

 • Omvat
  Vijf burgerhuizen ontworpen door J.G. Semey

 • Omvat
  Villa Bertha en Villa Palmire

 • Omvat
  Villa de drie Van Rijswijck's

 • Omvat
  Villa Dry Van Eycks

 • Omvat
  Villa H. Van Pene en Villa Karel Miry

 • Omvat
  Villa Setterman en Villa Snellaert

 • Is deel van
  Gent - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vlaamsekaai [online], https://id.erfgoed.net/themas/3291 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.