Geografisch thema

Broekkantstraat

ID
3329
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3329

Beschrijving

Heden straat met bochtig tracé van de Rosdambeek, de grens met Sint-Denijs-Westrem, tot de autosnelweg E5 waarbij de vroegere Sint-Denijslaan en een deel van de Bredestraat opgeslorpt werd. Vrij verspreide bebouwing met enkele oude boerenhuisjes met één bouwlaag (ondermeer nummer 11, in kern opklimmend tot de 18de eeuw, zie linker zijaandak met muurvlechtingen en nummer 12 met beraapte 19de-eeuwse voorgevel), enkele doorsnee begin 20ste-eeuwse huizen en recente villa's.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  : 1983


Relaties

  • Omvat
    Hof ten Broecke

  • Omvat
    Tuinpaviljoen

  • Is deel van
    Afsnee


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Broekkantstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/3329 (Geraadpleegd op 07-05-2021)