Geografisch thema

Dijkweg

ID
3334
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3334

Beschrijving

Landelijke trekweg langs de rechter Leie-oever, de kronkels van de rivier volgend vanaf de oude Leie-arm (zuidgrens met Drongen) tot de Pontbrug over de Leie (noordgrens met Drongen). Ter hoogte van die oude Leie-arm werd in 1854 een sluis gebouwd; een bakstenen muur onder arduinen dekplaat vermeldt: "watering der Assels, 1854" .

Langs de weg verderop staat nog een arduinen kruis ter herdenking aan E.H. Jan Baptist Colle, van 1880, gerestaureerd in 1949, met opschrift: "D.O.M., Hier overleed schielijk, den 30 nov. 1880, de Eerw. H. J.Bte. Colle, Pastoor te Drongen, Bidt voor de ziel".

Aan de trekweg, heden Jaagpad genaamd, de bocht van de Leie volgend tegenover de abdij van Drongen bevindt zich een langgestrekt gebouw met één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen) vermoedelijk in kern de zogenaamd "schaapstal" van de abdij, afgebeeld op een plan van 1779 en door de norbertijnen aan deze zijde van de rivier gebouwd om met het vee het water niet te moeten doorwaden. Heden omgebouwd tot twee huisjes (Jaagpad nummer 1-3) met verankerde, gewitte bakstenen gevels en nieuwe rechthoekige vensters. Linker zijaandak met muurvlechtingen.

  • GOEME C. 1974: Leielandroute, Gids voor de gemeente Drongen, Drongen, 10.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  : 1983


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dijkweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/3334 (Geraadpleegd op 07-05-2021)